Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Mất Đó!

 • Tên khác
  Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Sạch Đấy

  Tác giả
  Tây Vực Nhi

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  90/??
  Năm phát hành:
  2021
  Quốc gia:
  Đam mỹ
  Tóm tắt:
  Bởi vì bị bệnh mà tiểu trong sáng nhập học muộn một tháng, đã trở thành bạn của một người nổi tiếng nhất! Nhưng phát hiện ra rằng người vạn người mê có duyên này không phải là con người? Tiểu trong sáng thường mơ ác mộng nên bị mộng ma để ý, “Giấc mơ của ngươi, giống như món ăn cao lương mỹ vị~” Trường học trước kết bạn không hề dễ dàng, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị mộng ma ăn thịt.

  Thể loại:
  Manhua Truyện Màu Đam Mỹ Supernatural
  Cập nhật
  07/12/2021

Danh sách chương

Chapter 68 - Chapter 68.5 Chapter 68 - Chapter 68 Chapter 67 - Chapter 67.5 Chapter 67 - Chapter 67 Chapter 66 - Chapter 66 Chapter 65 - Chapter 65.5 Chapter 65 - Chapter 65 Chapter 64 - Chapter 64.5 Chapter 64 - Chapter 64 Chapter 63 - Chapter 63.5 Chapter 63 - Chapter 63 Chapter 62 - Chapter 62.5 Chapter 62 - Chapter 62 Chapter 61 - Chapter 61.5 Chapter 61 - Chapter 61 Chapter 60 - Chapter 60.5 Chapter 60 - Chapter 60 Chapter 59 - Chapter 59.5 Chapter 59 - Chapter 59 Chapter 58 - Chapter 58.5 Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 57 - Chapter 57.5 Chapter 57 - Chapter 57 Chapter 56 - Chapter 56.5 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55.5 Chapter 55 - Chapter 55 Chapter 54 - Chapter 54.5 Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53.5 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52.5 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51.5 Chapter 51 - Chapter 51 Chapter 50 - Chapter 50.5 Chapter 50 - Chapter 50 Chapter 49 - Chapter 49.5 Chapter 49 - Chapter 49 Chapter 48 - Chapter 48.5 Chapter 48 - Chapter 48 Chapter 47 - Chapter 47.5 Chapter 47 - Chapter 47 Chapter 46 - Chapter 46.5 Chapter 46 - Chapter 46 Chapter 45 - Chapter 45 Chapter 44 - Chapter 44.5 Chapter 44 - Chapter 44 Chapter 43 - Chapter 43 Chapter 42 - Chapter 42 Chapter 41 - Chapter 41 Chapter 40 - Chapter 40 Chapter 39 - Chapter 39 Chapter 38 - Chapter 38 Chapter 37 - Chapter 37 Chapter 36 - Chapter 36 Chapter 35 - Chapter 35 Chapter 34 - Chapter 34 Chapter 33 - Chapter 33 Chapter 32 - Chapter 32 Chapter 28 - Chapter 28: -31 Chapter 27 - Chapter 27 Chapter 26 - Chapter 26 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1 Chapter 1 - Chapter 1 Chapter 0 - Chapter 0