Mở vtv9 thấy đang chiếu tập 34 (gốc có 16 tập) – tập cuối của phim. Nợ tình giề, nợ tiền thì có