Khi đề cập về "Thủy Hử truyện" chắc hẳn rằng sẽ cần yếu không kể về 108 vị hảo hớn Lương đánh Bạc. Trong nội dung bài viết này, hãy cùng chúng tôi điểm qua tên và ảnh 108 vị hero Lương đánh Bạc lẫy lừng một thời bạn nhé.

Bạn đang xem: Chân dung 108 vị anh hùng lương sơn bạcTên với hình ảnh 108 vị anh hùng Lương tô Bạc

108 vị hảo hớn Lương Sơn bạc bẽo được phân thành 36 vị Thiên Cang cùng 72 vị Địa Sát. Nắm thế danh sách của 108 vị anh hùng Lương Sơn bạc đãi như sau:

Danh sách 36 vị Thiêng Cang


Thứ tự

Sao

Hiệu

Tên

Chức vụ

1

Thiên Khôi Tinh(天魁星)

Hô Bảo Nghĩa (呼保義)(người kêu gọi bảo vệ chính nghĩa)Cập Thời Vũ (及時雨)(mưa đúng lúc)

Tống Giang(宋江)

Tổng Binh Đô Đầu lĩnh

2

Thiên cưng cửng Tinh(天罡星)

Ngọc kỳ lân (玉麒麟, lạm ngọc)

Lư Tuấn Nghĩa(卢俊义 hay 盧俊義)

Tổng Binh Đô Đầu Lĩnh

3

Thiên Cơ Tinh(天機星)

Trí Đa Tinh(智多星, thông minh sáng tựa nghìn sao)

Ngô Dụng(吴用 hay 吳用)

Quân Sư

4

Thiên thanh nhàn Tinh(天閒星)

Nhập Vân Long(入雲龍, rồng luồn mây)

Công Tôn Thắng(公孙胜 hay 公孫勝)

Phương Sĩ

5

Thiên Dũng Tinh(天勇星)

Đại Đao(大刀, Đao lớn)

Quan Thắng(关胜 hay 關勝)

Mã Quân Thanh Long Tướng

6

Thiên Hùng Tinh(天雄星)

Báo Tử Đầu(豹子頭, Đầu báo)

Lâm Xung(林沖)

Mã Quân Xích Long Tướng

7

Thiên Mãnh Tinh(天猛星)

Tích định kỳ Hỏa(霹靂火,lửa sấm sét)

Tần Minh(秦明 hay 秦明)

Mã Quân Hổ Tướng

8

Thiên Uy Tinh(天威星)

Song Tiên(雙鞭, nhì roi)

Hô Duyên Chước(呼延灼 hay 呼延灼)

Mã Quân Hổ Tướng

9

Thiên Anh Tinh(天英星)

Tiểu Lý Quảng(小李廣, Lý Quảng nhỏ)

Hoa Vinh(花荣 hay 花榮)

Mã Quân bát Hổ đón đầu Sứ

10

Thiên Quý Tinh(天貴星)

Tiểu Toàn Phong(小旋風, cơn lốc nhỏ)

Sài Tiến(柴进 hay 柴進)

Quân Lương Lệnh Sử

11

Thiên Phú Tinh(天富星)

Phác Thiên Điêu(撲天雕, chim bởi /đại bàng vút trời)

Lý Ứng(李應)

Quân Lương Lệnh Sử

12

Thiên Mãn Tinh(天滿星)

Mỹ Nhiêm Công(美髯公, ông tốt râu)

Chu Đồng(朱仝)

Mã Quân chén bát Hổ tiên phong Sứ

13

Thiên Cô Tinh(天孤星)

Hoa Hòa Thượng(花和尚, sư xăm hoa)

Lỗ Trí Thâm, Lỗ Đạt(魯智深, 魯達)

Mã Quân Thống bộ Đầu Lĩnh

14

Thiên yêu mến Tinh(天傷星)

Hành Giả(行者, sư đi khuyến thiện, khất thực)

Võ Tòng(武松)

Mã Quân Thống bộ Đầu Lĩnh

15

Thiên Lập Tinh(天立星)

Song thương Tướng(雙鎗將, tướng hai thương)

Đổng Bình(董平)

16

Thiên Tiệp Tinh(天捷星)

Một Vũ Tiễn(沒羽箭, mũi tên không lông

Trương Thanh(張清)

Mã Quân chén bát Hổ tiên phong Sứ

17

Thiên Âm Tinh(天暗星)

Thanh Diện Thú(青面獸, thú khía cạnh xanh)

Dương Chí(楊志)

Mã Quân chén bát Hổ đi đầu Sứ

18

Thiên Hữu Tinh(天祐星)

Kim lịch sự Thủ(金鎗手, tay câu vàng)

Từ Ninh(徐寧)

Mã Quân chén Hổ mũi nhọn tiên phong Sứ

19

Thiên ko Tinh(天空星)

Cấp Tiên Phong(急先鋒, đón đầu nóng tính)

Sách Siêu(索超)

Mã Quân chén Hổ đón đầu Sứ

20

Thiên Tốc Tinh(天速星)

Thần Hành Thái Bảo(神行太保, ông thủ từ bỏ đi nhanh)

Đới Tung(戴宗)

Tổng cục thăm dò tin tức

21

Thiên Dị Tinh(天異星)

Xích vạc Quỷ(赤髪鬼, quỷ tóc đỏ)

Lưu Đường(劉唐)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

22

Thiên giáp Tinh(天殺星)

Hắc Toàn Phong(黑旋風, cơn bão đen),Thiết Ngưu (鐵牛, lắp thêm kéo)

Lý Quỳ(李逵)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

23

Thiên Vị Tinh(天微星)

Cửu Văn Long(九紋龍, fan xăm Chín nhỏ rồng)

Sử Tiến(史進)

Mã Quân bát Hổ mũi nhọn tiên phong Sứ

24

Thiên cứu vãn Tinh(天究星)

Một Già Lan(沒遮攔, không che giấu)

Mục Hoằng(穆弘)

Mã Quân chén Hổ đi đầu Sứ

25

Thiên Thoái Tinh(天退星)

Sáp Sí Hổ(挿翅虎, Hổ chắp cánh)

Lôi Hoành(雷橫)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

26

Thiên thọ Tinh(天壽星)

Hỗn Giang Long(混江龍, rồng quấy sông)

Lý Tuấn(李俊)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

27

Thiên tìm Tinh(天劍星)

Lập Địa Thái Tuế(立地太歲, thái tuế mở đất)

Nguyễn tiểu Nhị(阮小二)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

28

Thiên Bình Tinh(天平星)

Thuyền Đầu Hoả(船火兒, lửa đầu thuyền)

Trương Hoành(張橫)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

29

Thiên Tội Tinh(天罪星)

Đoản Mệnh Nhị Lang(短命二郎, đàn ông hai xấu số)

Nguyễn tè Ngũ(阮小五)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

30

Thiên Tổn Tinh(天損星)

Lãng Lý Bạch Điều(浪裏白條, lụa white trên sóng)

Trương Thuận(張順)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

31

Thiên Bại Tinh(天敗星)

Hoạt Diêm La(活閻羅, Diêm La sống)

Nguyễn tè Thất(阮小七)

Thủy Quân Đầu Lĩnh

32

Thiên Lao Tinh(天牢星)

Bệnh quan lại Sách(病關索, quan liêu Sách ốm)

Dương Hùng(楊雄)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

33

Thiên Tuệ Tinh(天慧星)

Phanh Mệnh Tam Lang(拚命三郎, chàng bố liều mạng)

Thạch Tú(石秀)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

34

Thiên Bảo Tinh(天暴星)

Lưỡng Đầu Xà(兩頭蛇, rắn hai đầu)

Giải Trân(解珍)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

35

Thiên Khốc Tinh(天哭星)

Song Vĩ Hạt(雙尾蠍, bọ cạp hai đuôi)

Giải Bảo(解寶)

Bộ Quân Đầu Lĩnh

36

Thiên Xảo Tinh(天巧星)

Lãng Tử(浪子, tay chơi)

Yến Thanh(燕青)

Bộ Quân Đầu LĩnhCác nhân vật Lương Sơn bạc bẽo có thiệt trong kế hoạch sử

Hầu hết trong các 108 vị hero Lương Sơn bội nghĩa đều là do tác giả Thi Nhại Am hư cấu mà ra. Mặc dù nhiên cũng có thể có một số nhân vật bao gồm thật trong kế hoạch sử, được bao gồm sử thời Bắc Tống ghi chép lại. Vậy chúng ta là đầy đủ ai?

Nghĩa Tống Giang

Nhân thứ Tống Giang được khắc họa trong tương đối nhiều chương hồi, sự kiện của "Thủy Hử truyện". Ông đó là người bao gồm vai trò đặc trưng quan trọng trong quá trình hình thành, phạt triển tương tự như sụp đổ của nghĩa binh Lương đánh Bạc.

Sinh thời, ông đứng nghỉ ngơi vị trí tối đa trong 108 hảo hớn Lương tô và dẫn đầu trong 36 Thiên cương tinh. Vì thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa nên Tống Giang còn được phong cho tên hiệu là Hô Bảo Nghĩa.

Dưới ngòi bút của Thi nề hà Am, Tống Giang được xung khắc họa với vóc người nhỏ bé, phương diện mũi ngăm đen. Ông từng giữ lại chức áp ti thị xã Vận Thành rồi kế tiếp do từ bỏ ý thả đám fan Tiều cái nên nên giết bà xã rồi vứt trốn và trải qua không ít gian nan mới lên được Lương Sơn.


Hành đưa Võ Tòng

Võ Tòng là đầu lĩnh sản phẩm công nghệ 14 Lương tô Bạc, được sao Thiên yêu thương tinh chiếu mạng. Đây cũng chính là nhân vật dụng nhiều màu sắc và được mếm mộ nhất "Thủy Hử truyện".

Dưới ngòi cây viết của Thi vật nài Am, Võ Tòng được gắn sát với số đông điển tích khét tiếng như "Võ Tòng liền kề tẩu", " Thảm liền kề toàn gia Trương Đô Úy" xuất xắc "Võ Tòng đả hồ nước đồi Cảnh Dương"...

Nhân thứ Võ Tòng xuất gia tại chùa Lục Hòa ở hàng Châu sau khi trận đánh với Phương Lạp kết thúc, tận hưởng thọ 80 tuổi. Ông cũng chính là nhân trang bị được khai thác nhiều trong số tác phẩm văn học, thẩm mỹ của Trung Quốc.

Đại đao quan liêu Thắng

Ông là đầu lĩnh trang bị 5 của Lương đánh Bạc, được sao Thiên dũng tinh chiếu mạng. Quan chiến hạ cũng được xem như là vị đại tướng tá toàn mỹ tốt nhất trong "Thủy Hử truyện".

Quan thắng lập các chiến công trong cuộc chiến Liêu, Phương Lạp, vương Khánh, Điền Hổ. Lúc trở về kinh, ông được trao chức Tổng cai quản Binh mã lấp Đại Danh.


Thanh diện thú Dương Chí

Dương Chí bao gồm biệt danh là Thanh diện thú. Ông là hậu duệ của Ngũ hầu Dương Lệnh Công, loại dõi 5 đời Dương gia tướng. Ông đã có lần làm cho chứ Điện bốn Chế sứ quân, thuộc hàng cao thủ đại nội.

Sau khi dự vào Lương Sơn, ông được xếp thứ hạng đầu lĩnh sản phẩm công nghệ 17 với được sao Thiên ân tinh chiếu mạng.

Lãng tử Yến Thanh

Ông là đầu lĩnh sản phẩm công nghệ 36 của Lương tô Bạc, được sao Thiên xảo tinh chiếu mạng. Yến Thanh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, năm 13 tuổi, ông được Lư Tuấn Nghĩa đem lại làm gia nhân mà lại mối quan hệ của mình không khác gì thân phụ con nuôi.

Dưới ngòi cây viết của Thi nề Am, Yến Thanh có tướng mạo tuấn tú, tính giải pháp hảo sảng nhân nghĩa, vừa có tài năng võ thuật lại vừa gồm biệt tài bầy hát. Sau khoản thời gian dẹp yên khởi nghĩa Phương Lạp, ông đã để lại thư từ biệt huynh đệ Lương tô mà lặng lẽ ra đi.

Bên cạnh mọi nhân đồ vật được coi là có thiệt trong lịch sử thì còn tồn tại một số trọng điểm phúc không giống của Tống Giang trong những 108 vị nhân vật Lương sơn Bạc cũng rất nổi giờ và được rất nhiều người yêu mến. Ví dụ như:

Lý Tuấn: Ngồi ghế lắp thêm 26 vào 108 vị nhân vật Lương sơn Bạc, ứng cùng với Thiên thọ tinh, đảm nhiệm chức thủy quân đầu lĩnh.Hoa Vinh: Ngồi ghế thiết bị 9 vào 108 vị hero Lương Sơn, ứng cùng với Thiên anh tinh và là 1 trong Mã quân chén bát hổ tiên phong tướng.Ngô Dụng: Ngồi ghế tứ 3 trong 108 vị nhân vật Lương đánh Bạc, ứng cùng với Thiên cơ tinh.Lý Quỳ: Ngồi ghế tứ 22 trong 108 vị anh hùng Lương đánh Bạc, ứng với Thiên cạnh bên tinh, đảm nhiệm chức vụ đầu lĩnh cỗ quân lắp thêm 5.Đới Tông: Ngồi ghế tứ 20 trong 108 vị anh hùng Lương tô Bạc, ứng với Thiên tốc tinh, đảm nhiệm chức vụ đầu lĩnh tổng thám thanh tức.
Đại đa số các nhân thứ trong Thủy Hử truyện là do tác gia Thi nề hà Am hư cấu mà thành. Nhưng trong team 108 vị anh hùng hảo hán Lương tô Bạc, tối thiểu 5 cái thương hiệu là những người có thật- được ghi chép trong bao gồm sử thời Bắc Tống. Họ là ai?
Dân Việt trên
*

Hô bảo Nghĩa Tống Giang

Trong Thủy Hử của Thi Nại Am, Tống Giang là nhân vật chủ yếu số một, được khắc họa trong nhiều chương hồi, sự kiện nhất. “Hô Bảo Nghĩa” là đại đầu lĩnh “Bến nước”, đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình hình thành, phạt triển và sụp đổ của nghĩa quân Lương Sơn Bạc. Sau khi được triều đình chiêu an, Tống Giang lãnh đạo nghĩa quân đi đánh giặc Liêu, dẹp Điền Hổ, Vương Khánh với bình Phương Lạp. Sau khoản thời gian về triều nhậm chức, Tống Giang bị tứ đại gian thần (Sái Kinh, Đồng Quán, Cao Cầu, Dương Tiễn) lừa đến uống rượu độc mà chết.

Hô Bảo Nghĩa Tống Giang, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa dân cày ở Sơn Đông năm 1120.

Xem thêm: 50+ Hình Nền Tĩnh Đẹp, Full Hd, Nền Tĩnh Lặng, Hình Ảnh Nền Tải Về Miễn Phí

Tống Giang ấy cũng là nhân vật bao gồm thật bao gồm lịch vào lịch sử Trung Quốc. Thương hiệu Tống Giang được đề cập tới ở Tống sử với chi tiết “Vào tháng 2/1122 – tức năm Tuyên Hóa thứ 3 thời Tống Huy Tông, Tống Giang giao đấu với tri phủ Hải Châu – Trương Thúc Dạ, trúng kế vừa thiệt quân lại mất nhiều tướng tài. Tống Giang cùng quân khởi nghĩa cố thủ ở Lương Sơn không ra. Trương Thúc Dạ vừa thúc quân đánh vừa phủ dụ chiêu hàng. Bị vây khốn, quân lương dần cạn kiệt Tống Giang chấp thuận quy phục triều đình với sau đó được giao chức Sở Châu an phủ sứ”.

Theo nhà sử học đồng thời là chuyên gia nghiên cứu Thủy Hử sản phẩm đầu Trung Quốc – ông Khổng Đức Vũ, cuộc khởi nghĩa nông dân năm 1120 vày Tống-Giang-có-thật cầm đầu chỉ bao gồm 30 thủ lĩnh và chưa đầy 1 vạn nông dân, quy mô kém xa so với tế bào tả trong tiểu thuyết Thủy Hử. Ghi chép không giống của sử gia họ Khổng còn mang đến thấy Tống Giang sau khoản thời gian nhận chiêu phủ triều đình, cũng tham gia đội quân chinh phạt Phương Lạp của đại tướng quân Thiệt Khả Tổn – danh tướng triều Tống Huy Tông. Nhưng việc Tống Giang sống chết ra sao sau cuộc chiến với Phương Lạp thì không có tư liệu làm sao đề cập tới.

Hành giả Võ Tòng

Võ Tòng, đầu lĩnh thứ 14 Lương Sơn Bạc, được sao Thiên thương Tinh chiếu mạng, là một vào những nhân vật nhiều màu sắc cùng được thương yêu nhất của Thủy Hử. Vào danh tác của Thị Nại Am, Võ Tòng gắn liền với những điển tích nổi tiếng như “Võ Tòng đả hổ đồi Cảnh Dương”, “Võ Tòng ngay cạnh tẩu”, “Thảm ngay cạnh toàn gia Trương Đô Úy”…. Kết thúc trận chiến với Phương Lạp, Võ Tòng xuất gia tại miếu Lục Hòa ở sản phẩm Châu, thọ tới 80 tuổi. Võ Tòng cũng là cái tên được khai quật nhiều trong các tác phẩm văn học nghệ thuật không giống của Trung Quốc, đáng chú ý nhất là Kim Binh Mai.

Hành giả Võ Tòng thủ lĩnh thứ 30 quân khởi nghĩa ở Lương Sơn Bạc.

Do ảnh hưởng của Thủy Hử, vào một thời gian dài Võ Tòng được xem là nhân vật hoàn toàn do Thi Nại Am hư cấu. Nhưng về sau, nhiều bằng chứng lịch sử quan lại trọng đã cho thấy, Võ Tòng là người có thật. Võ Tòng ấy cũng là một vào những đầu lĩnh của cuộc khởi nghĩa Lương Sơn tại Sơn Đông năm 1120 vì Tống Giang cầm đầu.

Biệt hiệu “Võ hành giả” của Võ Tòng được ghi chép vào sách sử Đại Tống Tuyên Hòa di sự cuối phái mạnh Tống: “Trong số 30 thủ lĩnh Lương Sơn Bạc, người thứ 30 chính là Võ Tòng”. Sách Thúc viên tạp ký gồm đoạn chép: “Triều đình treo thưởng mang lại ai bắt được Võ Tòng 10 triệu quan tiền, số tiền này chỉ nhỏ hơn mức thưởng cho ai bắt được Tống Giang”

Đại đao quan tiền Thắng

Quan Thắng, đầu lĩnh thú 5 Lương Sơn Bạc, sao Thiên Dũng Tinh chiếu mạng, có thể xem như là đại tướng toàn mỹ nhất Thủy Hử. Thắng, hậu duệ của Võ Thánh quan tiền Vũ, là người trí dũng tuy vậy toàn, lại Nhân-Nghĩa có tiếng. Quan liêu Thắng lập nhiều chiến công vào trận đánh Liêu, Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp. Lúc về kinh, quan Thắng được trao chức Tổng quản Binh mã phủ Đại Danh. Thủy Hử viết “trong một lần quan lại Thắng đi thao luyện quân mã trở về, lúc say rượu, sẩy chân té ngựa, lâm bệnh rồi mất”.

Đại đao quan liêu Thắng, võ tướng trấn thủ thành Tế nam giới chống giặc Kim.

Lịch sử cuối thời Bắc Tống, Trung Quốc cũng gồm một quan Thắng, nhưng người này không có liên quan đến nghĩa quân Lương Sơn nhưng mà là một tướng trấn thủ thành Tế Nam, thuộc vùng Sơn Đông. Kim Sử chép: “Trong giai đoạn đầu của “Sự kiện Tĩnh Khang”, thời điểm quân Kim tiến đánh Tế Nam, tri phủ Lưu Dự được người Kim dụ răn dạy hàng. Lưu Dự thuận theo, bèn lừa viên tướng trấn thủ kiên quyết chống Kim là quan liêu Thắng vào vào phủ cạnh bên hại, rồi sau đó mới dâng thành đầu hàng”. Lưu Dự chính là hoàng đế duy nhất của nhà Tề (Lưu Tề, 1130-1137).

Thanh Diện Thú Dương Chí

Thủy Hử của Thi Nại Am khắc họa Dương Chí, biệt danh “Thanh Diện Thú”, là hậu duệ của Ngũ hầu Dương Lệnh Công nổi tiếng, dòng dõi năm đời Dương gia tướng, lưu lạc ở quan Tây. Thời trẻ, Dương Chí thi võ cử, rồi có tác dụng đến chức Điện Tư Chế sứ quân, thuộc mặt hàng cao thủ đại nội. Sau khi gia nhập Lương Sơn Bạc, Dương Chí xếp hạng đầu lĩnh thứ 17, được sao Thiên Ân Tinh chiếu mạng.

Thanh diện thú Dương Chí, thành viên của cuộc khởi nghĩa Tống Giang, sau làm tướng tiên phong chống Kim.

Ở cuộc chiến với Phương Lạp, trong trận đánh thành đánh Châu, Dương Chí bị Phương Thiên Định chặt mất chân trái. Từ đó Dương Chí phải khiêng trên cáng ở chiến trường, sau đó sức khỏe suy kiệt mà mất ngay trong khi nghĩa quân Lương Sơn dẹp hoàn thành Phương Lạp.

Theo những ghi chép đáng tin cậy của sách sử, Dương Chí chính là 1 vào những đầu lĩnh của cuộc khởi nghĩa Tống Giang tại Sơn Đông năm 1120. Lúc cuộc khởi nghĩa này bị Trương Thúc Dạ dẹp yên, Dương Chí nhận chiêu an và được cắt cử có tác dụng tướng tiên phong trong cuộc chiến chống giặc Kim giai đoạn 1126-1127. Chuyện Dương Chí sống chết ra sao, dù vậy, không tồn tại ghi chép sau đó.

Lãng tử Yến Thanh

Trong Thủy hử, Yến Thanh ngoại hiệu “Lãng Tử”, là đầu lĩnh thứ 36 Lương Sơn Bạc, được sao Thiên Xảo Tinh chiếu mệnh. Yến Thanh sinh tại phủ Đại Danh Bắc Kinh, mồ côi phụ thân mẹ từ nhỏ. Năm 13 tuổi, Thanh được Lư Tuấn Nghĩa đem về làm gia nhân vào nhà, nhưng quan liêu hệ giữa 2 người không khác gì cha-con nuôi là mấy.

Lãng tử Yến Thanh, thành viên của cuộc khởi nghĩa Tống Giang năm 1120, sau là võ sư tất cả tiếng Hà Bắc.

Yến Thanh nhận được sự ưu ái lớn trong danh tác của Thi Nại Am, từ ngoại hình tuấn tú, tính biện pháp hảo sảng Nhân Nghĩa, đến bản lĩnh võ thuật, cũng như biệt tài trong nghề đàn hát vạn người mê. Sau khi dẹp lặng khởi nghĩa Phương Lạp, Yến Thanh để lại một bức thư từ biệt huynh đệ Lương Sơn, âm thầm ra đi.

Còn trong chủ yếu sử, Yến Thanh chính là một vào 30 thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nông dân khởi đi từ Sơn Đông, bởi vì Tống Giang lãnh đạo năm 1120. Sau khoản thời gian Tống Giang cùng một số thủ lĩnh không giống đầu mặt hàng Trương Thúc Dạ rồi được triều đình sắp đặt chức quan, Yến Thanh bỏ đi phiêu bạt giang hồ. Sau Yến Thanh về sống ở Hà Bắc, mở lò võ, truyền dạy môn Yến Thanh Quyền – đó là Mê Tung Quyền danh chấn china sau này.