Tổng quan khối hệ thống chính trị tin tức - Sự kiện Thu hút chi tiêu Phổ thay đổi Tuyên Truyền
Văn bản pháp quy XD nông buôn bản mới
Thư viện CHUYỂN ĐỔI SỐ
Giới thiệu
vị trí địa lý
xã hội dân cư
lịch sử hình thành
Định hướng phát triển

CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

I- TỔNG BÍ THƯ

hội nghị đã lòng tin bầu Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử chức danh Tổng bí thư Ban chấp hành tw Đảng Khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bạn đang xem: Chân dung 3 uỷ viên

I- DANH SÁCH 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thiếu thư, quản trị nước;

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ;

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức Trung ương;

4. Đồng chí vương Đình Huệ, bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV thành phố Hà Nội;

5. Đồng chí nai lưng Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Công thương, kiêm Phó Trưởng Ban kinh tế tài chính Trung ương;

6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án tand nhân dân về tối cao;

7. Đồng chí Lương Cường, nhà nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội dân chúng Việt Nam;

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính;

9. Đồng chí Phan Văn Giang, sản phẩm trưởng bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam;

10. Đồng chí đánh Lâm, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an;

11. Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương;

12. Đồng chí è cổ Thanh Mẫn, chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận giang sơn Việt Nam;

13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, bộ trưởng Bộ nước ngoài giao;

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thiếu thư Thành ủy tp Hồ Chí Minh;

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị đất nước Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng trình bày Trung ương;

16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;

17. Đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng phòng ban Nội bao gồm Trung ương;

18. Đồng chí nai lưng Cẩm Tú, công ty nhiệm Ủy ban kiểm soát Trung ương.

III- BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

Ban túng thư tw khóa XIII gồm một số bè bạn Ủy viên Bộ thiết yếu trị được Bộ bao gồm trị phân công gia nhập Ban bí thư cùng năm đồng minh được bầu tại họp báo hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành tw khóa XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban Dân tộc;

2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó nhà nhiệm sở tại Ủy ban soát sổ Trung ương;

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng tw Đảng;

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra chủ yếu phủ;

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó nhà nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam;

IV- ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

- Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XIII bao gồm 19 đồng chí; Đồng chí nai lưng Cẩm Tú thường xuyên được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII.

(Nguồn tin và ảnh: Thông tấn làng mạc Việt Nam)


CHÂN DUNG VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

I- TỔNG BÍ THƯ

họp báo hội nghị đã tín nhiệm bầu Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử chức vụ Tổng túng bấn thư Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

I- DANH SÁCH 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng bấn thư, quản trị nước;

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chủ yếu phủ;

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức Trung ương;

4. Đồng chí vương vãi Đình Huệ, túng thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV tp Hà Nội;

5. Đồng chí nai lưng Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Công thương, kiêm Phó Trưởng Ban tài chính Trung ương;

6. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án tòa án nhân dân buổi tối cao;

7. Đồng chí Lương Cường, nhà nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Tài chính;

9. Đồng chí Phan Văn Giang, thứ trưởng cỗ Quốc phòng, Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam;

10. Đồng chí đánh Lâm, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an;

11. Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương;

12. Đồng chí è cổ Thanh Mẫn, chủ tịch Ủy ban tw Mặt trận việt nam Việt Nam;

13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng Bộ ngoại giao;

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thiếu thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị tổ quốc Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng giải thích Trung ương;

16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;

17. Đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội thiết yếu Trung ương;

18. Đồng chí è Cẩm Tú, nhà nhiệm Ủy ban chất vấn Trung ương.

III- BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

Ban túng bấn thư tw khóa XIII có một số đồng minh Ủy viên Bộ chủ yếu trị được Bộ chính trị phân công gia nhập Ban túng bấn thư cùng năm bạn bè được thai tại họp báo hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành tw khóa XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban đánh giá Trung ương;

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng;

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra chính phủ;

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

IV- ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

- Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII bao gồm 19 đồng chí; Đồng chí è Cẩm Tú tiếp tục được bầu quản lý nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII.

Tại hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành tw đã bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII, trong những số ấy có thiếu tướng Vũ Hồng Văn.Kỳ họp trang bị 32 của Ủy ban Kiểm tra tw - Ảnh: UBKT Trung ương

Theo thông cáo của Văn phòng tw Đảng, tại họp báo hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành tw đã bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII, gồm các ông Đào vậy Hoằng - vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, cơ quan Ủy ban kiểm soát Trung ương; ông Lê Nguyễn nam giới Ninh - vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, phòng ban Ủy ban Kiểm tra trung ương và thiếu tướng Vũ Hồng Văn - viên trưởng Cục bình yên chính trị nội bộ, bộ Công an.


Hiện, ông trần Cẩm Tú - ủy viên Bộ chủ yếu trị, túng thư tw Đảng - thống trị nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Cũng theo thông cáo, buổi sáng Ban Chấp hành tw Đảng thao tác làm việc tại hội trường bàn luận về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 năm 2008 của Ban Chấp hành tw Đảng khóa X về gây ra đội ngũ trí thức vào thời kỳ tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước.

Thường trực Ban túng thư, trưởng phòng ban Tổ chức trung ương Trương Thị Mai đại diện Bộ bao gồm trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành trung ương Đảng thao tác làm việc tại tổ đàm luận về tổng kết đôi mươi năm tiến hành nghị quyết 23 năm 2003 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại câu kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, buôn bản hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Thiếu tướng tá Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước đó, ông Văn là phó bao gồm ủy cỗ tư lệnh công an cơ đụng (K20, cỗ Công an).

Tháng 6-2018, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an chỉ định ông làm người đứng đầu Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đến mon 11-2019, ông Văn được điều gửi làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tháng 7-2022, ông được bộ trưởng liên nghành Bộ Công an điều động, chỉ định giữ chức vụ cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ.Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng nói đến quy hoạch Ban Chấp hành trung ương khóa XIV

Khai mạc hội nghị Trung ương 8, bàn các nội dung đặc biệt

Trở thành bạn đầu tiên tặng ngay sao cho bài viết 0 0 0
nội dung bài viết hay? khuyến mãi ngay sao mang lại Tuổi trẻ con
chia sẻ


tặng kèm sao


Chuyển sao khuyến mãi cho thành viên


x1 x5 x10

Hoặc nhập số sao


Bạn đang có: 0 sao

Số sao ko đủ. Hấp thụ thêm sao


tặng sao khuyến mãi sao tặng kèm sao

khuyến mãi sao thành công

Bạn đã khuyến mãi 0 đến tác giả

xong xuôi

bộ quà tặng kèm theo sao không thành công

Đã gồm lỗi xảy ra, mời bạn quay lại bài viết và tiến hành lại thao tác

quay lại bài viết
phản hồi (0)
*

Tối đa: 1500 ký kết tự


Được thân mật nhất mới nhất tặng ngay sao cho thành viên

Hiện chưa có phản hồi nào, hãy là tín đồ đầu tiên comment


Xem vớ cả bình luận (0)


công ty đề: Ủy ban kiểm tra trung ương Văn phòng tw Đảng Ban Chấp hành tw Trung ương Đảng Vũ Hồng Văn thiếu thốn tướng Vũ Hồng Văn họp báo hội nghị trung ương 8 tân ủy viên ủy ban kiểm tra tw

Đề xuất đưa ra trả 100% bảo hiểm y tế cho một số trong những trường hợp cho dù ‘vượt tuyến’


Mây dông đang kéo tới, cảnh báo tp hà nội mưa bự khung giờ đi làm việc


phương án về nguồn nước vùng ĐBSCL - Kỳ 1: Loay hoay tìm kiếm nguồn nước giải "cơn khát"


Thời tiết bây giờ 24-4: nắng nóng giảm nhẹ, giờ chiều nhiều nơi tất cả mưa


Tin tức sáng sủa 24-4: nước ta lần đầu là nước xuất khẩu gạo lớn số 1 vào Singapore


Vụ 7 tín đồ chết ở yên ổn Bái: Bắt trợ thời giam 1 nhân viên nhà máy xi măng


Tuổi con trẻ Sao


Thông tin tài khoản ngày

Tài khoản được áp dụng đến ngày | Bạn đang xuất hiện 0 vào tài khoản


1 sao = 1000đ. Cài thêm sao để tham gia hoạt động tương tác bên trên Tuổi trẻ em như: Đổi rubi lưu niệm, bộ quà tặng kèm theo sao mang đến tác giả, Shopping


Tổng số chi phí thanh toán: 0đ

Số sao tất cả thêm 0

thanh toán
comment (0)

Tối đa: 1500 ký kết tự


Được vồ cập nhất mới nhất tặng ngay sao mang đến thành viên

Hiện chưa có comment nào, hãy là người đầu tiên comment


Xem vớ cả phản hồi (0)


bình luận (0) Ý con kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui mừng viết bằng tiếng Việt có dấu.


Được niềm nở nhất tiên tiến nhất
xem các comment trước

Hiện chưa có comment nào, hãy là fan đầu tiên phản hồi

Tối đa: 1500 ký tự


Tổng biên tập: Lê thế Chữ


thông tin tòa biên soạn - Thành Đoàn tp hcm
anhtinh.com.com.vn

Phòng quảng cáo Báo Tuổi Trẻ: 028.39974848


liên hệ Quảng cáo Điều khoản bảo mật contact góp ý

Đăng ký email - Mở cổng thông tin

Luôn cập nhật tin tức, sự kiện mới nhất


Đăng cam kết tại phía trên

Thông tin của bạn


email

Vui lòng nhập Email

Email sai định dạng


Họ với tên

Vui lòng nhập Họ và Tên.

Xem thêm: Xăm hình chân dung 3d chân dung, tổng hợp 11 hình xăm 3d đẹp nhất cho nam


Thông báo


Bạn vui mừng đợi 0s để tiếp tục comment

Thông báo


comment được gửi thành công
tin tức bạn hiểu Thông tin của doanh nghiệp đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hòa hợp toà soạn quan trọng để liên hệ với bạn.
Tên của công ty

Vui lòng nhập thương hiệu hiển thị


email

Vui lòng nhập Email

Email sai định dạng


Mã xác nhận
sung sướng nhập mã xác nhận.


bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay lập tức
email

Vui lòng nhập Email

Email không nên định dạng


mật khẩu đăng nhập
Mật khẩu không đúng.

Thông tin đăng nhập không đúng.

Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.

Có lỗi vạc sinh. Vui vẻ thử lại sau.


Quên mật khẩu? Đăng nhập
hoặc đăng nhập

Google Facebook
Tên của khách hàng sung sướng nhập thương hiệu của bạn.


thư điện tử

Vui lòng nhập Email

Email không nên định dạng


mật khẩu đăng nhập
Mật khẩu đề nghị có tối thiểu 6 kí tự.


xác thực mật khẩu
chứng thực mật khẩu không khớp.


Mã xác thực
Mã xác nhận không đúng.

Có lỗi phân phát sinh. Vui mừng thử lại sau.


khi bấm tạo tài khoản bạn đã đồng ý với quy định
của tòa soạn
Tạo tài khoản
hoặc singin

Google Facebook
Nhập mã xác nhận

Đóng lại

hoàn chỉnh
Mã chứng thực không đúng.

Có lỗi phân phát sinh. Vui mắt thử lại sau.


Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

X
thư điện tử (*)

Vui lòng nhập Email

Email không nên định dạng


Họ và tên (*)

Vui lòng nhập Họ & Tên.


Ý kiến của công ty (*)

Vui lòng nhập Ý con kiến của bạn.


Gửi ý kiến
Mã xác nhận không đúng.

Có lỗi vạc sinh. Vui lòng thử lại sau.


Thêm siêng mục, tăng thưởng thức với Tuổi con trẻ Sao

Tuổi con trẻ Sao được thiết kế theo phong cách thông thoáng với toàn bộ các trang, thể loại và video clip đều không có quảng cáo hiển thị, không có tác dụng ngắt quãng sự tập trung của doanh nghiệp đọc.

bằng phương pháp đóng góp Sao, member Tuổi trẻ Sao hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động và cửa hàng trên nền tảng Tuổi trẻ em Online như khuyến mãi Sao cho tác giả và các nội dung bài viết yêu thích, đổi vàng lưu niệm vào chương trình, đk quảng cáo, sắm sửa trực tuyến.

Báo Tuổi Trẻ cải cách và phát triển Tuổi con trẻ Sao nhằm từng bước cải thiện chất lượng nội dung, tăng tài năng kết nối, cửa hàng và tiến hành các nội dung mới theo nhu cầu của phe cánh công chúng.

Chúng tôi hy vọng Tuổi con trẻ Sao sẽ đóng góp thêm phần chăm sóc, giao hàng và đem lại những trải nghiệm bắt đầu mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc đưa của Tuổi trẻ con Online.