Tại hội nghị lần sản phẩm chín Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII diễn ra ngày 16/5, Ban Chấp hành tw Đảng bầu bổ sung cập nhật 4 Uỷ viên Bộ bao gồm trị khoá XIII.Ông Lê Minh Hưng. Ảnh: Chinhphu.vn

Sau đó, ông Lê Minh Hưng lần lượt giữ các chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc bank Nhà nước Việt Nam.

Bạn đang xem: Chân dung các uỷ viên bộ chính trị khoá 13

Từ tháng 11/2014 đến tháng 1/2016, ông là Phó Chánh Văn chống Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; Chánh Văn chống Trung ương Đảng những khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tháng 1/2021 đến nay, ông Hưng giữ chức bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn chống Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, túng thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông nhập ngũ là Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Ấp Bắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiền Giang, Quân khu 9 từ mon 4/1979.

Sau đó, ông trải qua quá trình học tập với rèn luyện tại Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 441, Quân khu vực 4; Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3; Trường Văn hóa Quân đoàn 3; Trường Sĩ quan liêu Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin.

Trong những năm từ 1985 đến 2000, ông lần lượt giữ nhiều chức vụ như Trợ lý chủ yếu trị Tiểu đoàn Huấn luyện, Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin; giáo viên Trường Sĩ quan Chỉ huy-Kỹ thuật Thông tin; Trợ lý Huấn luyện; Phó Tiểu đoàn trưởng về thiết yếu trị, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn tin tức 23, Quân khu 7; Chủ nhiệm thiết yếu trị, Trung đoàn thông tin 23, Quân khu vực 7,...Ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương

Sau đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Phó Phòng, Trưởng phòng Tuyên huấn Cục bao gồm trị, Quân quần thể 7; Học viên Học viện chính trị; Phó chủ yếu ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Đảng ủy viên Sư đoàn 5; bao gồm ủy Sư đoàn 5, Quân khu vực 7; túng thư Đảng ủy Sư đoàn 5; Phó Chủ nhiệm thiết yếu trị, Quân quần thể 7; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục chủ yếu trị; chủ yếu ủy Quân đoàn 4; túng bấn thư Đảng ủy Quân đoàn 4,...

Từ tháng 9/2017 đến mon 1/2021, ông là Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục bao gồm trị Quân đội quần chúng Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan lại Tổng cục chủ yếu trị.

Tháng 2/2021 đến nay, ông là túng thư Trung ương Đảng khóa XIII; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến, túng thư Trung ương Đảng, túng thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Sau lúc tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái, từ tháng 10/1986, ông về làm cho cán bộ tổng hợp, chống Hành chủ yếu tổng hợp trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái rồi lần lượt trải qua những chức vụ Phó trưởng chống Hành chủ yếu tổng hợp trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái; Cán bộ xí nghiệp Nông công nghiệp trà Tân Trào; Trưởng chống quản lý sản xuất khiếp doanh; Phó Giám đốc xí nghiệp Nông công nghiệp trà Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.Ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: UBTƯ MTTQ Việt Nam

Từ tháng 9/1993, ông làm cho Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó, ông lần lượt giữ những chức vụ Phó Trưởng Ban Tài bao gồm quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang; túng thiếu thư Huyện ủy Huyện lặng Sơn; Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # huyện lặng Sơn; Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Tuyên Quang.

Ông được bầu làm cho Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Tuyên quang quẻ từ năm 2006.

Tháng 5/2009, ông Đỗ Văn Chiến là Phó túng thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Tuyên Quang.

Từ mon 3/2021 đến nay, Ông Đỗ Văn Chiến là bí thư Trung ương Đảng, túng thiếu thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt phái nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, túng thiếu thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bà xuất vạc là cán bộ, điều tra viên cấp I, thanh tra thành phố phái nam Định, tỉnh Hà nam từ tháng 8 năm 1988. Mon 7 năm 1995, bà là Phó Chánh thanh tra thành phố phái mạnh Định.Bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Ban Dân vận Trung ương

Sau đó, bà Hoài lần lượt giữ những chức vụ Trưởng chống Tổ chức - Hành thiết yếu - Tổng hợp, điều tra viên cấp II, điều tra tỉnh Hà Nam; Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Tháng 2/2006 đến 8/2008, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu làm cho Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006).

Bà Hoài là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội dân cày Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII (từ 1/2016); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan liêu Trung ương, túng thiếu thư Đảng ủy Cơ quan liêu Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ mon 4/2021 đến nay, bà là túng thiếu thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.


Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ bao gồm trị

(anhtinh.com)-Ban Chấp hành trung ương Đảng vẫn bầu bổ sung bốn Uỷ viên Bộ thiết yếu trị khoá XIII vào sáng 16-5, tại Hà Nội.


Sáng 16-5, họp báo hội nghị lần máy chín Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII đang khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành trung ương Đảng làm việc tại Hội trường và đã bầu bổ sung cập nhật bốn Uỷ viên Bộ chính trị khoá XIII.

Gồm, ông Lê Minh Hưng, túng bấn thư trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, túng bấn thư trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, túng bấn thư tw Đảng, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến, túng thư tw Đảng, túng thiếu thư Đảng đoàn, chủ tịch Uỷ ban tw MTTQ Việt Nam.

*
Tân Ủy viên Bộ chủ yếu trị Lê Minh Hưng.

Ông Lê Minh Hưng, 54 tuổi, quê nghỉ ngơi Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn Thạc sĩ chế độ công, cao cấp lý luận bao gồm trị.

Xem thêm: 5 bước xác định chân dung khách hàng tiếng anh, customer persona là gì

Ông là Ủy viên tw Đảng các khóa XII, XIII; túng thiếu thư trung ương Đảng khóa XIII; Chánh Văn phòng tw Đảng những khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông có quy trình công tác, trưởng thành trong ngành bank và đảm nhiệm nhiều phục vụ như Phó phòng, Trưởng chống Ngân hàng trở nên tân tiến châu Á; Vụ phó, Vụ trưởng Vụ bắt tay hợp tác quốc tế; Vụ trưởng tổ chức cán bộ, phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 11-2014, ông được điều động có tác dụng Phó Chánh Văn phòng tw Đảng.


Tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Đến mon 4-2016, trên Kỳ họp máy 5, Quốc hội khóa XIII vẫn phê chuẩn chỉnh việc chỉ định ông Lê Minh Hưng làm Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến mon 10-2020, Bộ thiết yếu trị có ra quyết định điều động, phân công ông duy trì chức Chánh Văn phòng trung ương Đảng cùng giữ dịch vụ này từ bỏ đó mang lại nay.

Tháng 11-2021, Bộ chủ yếu trị cắt cử ông Lê Minh Hưng kiêm giữ chức Ủy viên Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, kháng tham nhũng, tiêu cực.

*
Tân Ủy viên Bộ thiết yếu trị Nguyễn Trọng Nghĩa

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh vào năm 1962; quê tiệm ở xã Tân Đông, huyện đống Công Đông, thức giấc Tiền Giang; trình độ chuyên môn chuyên môn Cử nhân công nghệ Xã hội và Nhân văn.

Ông là túng thiếu thư tw Đảng khóa 13; Ủy viên tw Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; quân hàm Thượng tướng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa từng giữ những chức vụ: Phó Phòng, Trưởng phòng Tuyên huấn Cục chính trị, Quân quần thể 7; Phó thiết yếu ủy, rồi bao gồm ủy Sư đoàn 5, Quân khu vực 7; Phó chủ nhiệm chính trị, Quân khu vực 7; bao gồm ủy quân đoàn 4;

Từ tháng 9-2012 đến tháng 1-2021, ông làm cho Phó nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ lại chức trưởng ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 2-2021 cho tới nay.

*
Tân Ủy viên Bộ chủ yếu trị Bùi Thị Minh Hoài

Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê thôn Thanh Tân, thị xã Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; trình độ chuyên môn chuyên môn: Thạc sỹ, cử nhân Luật.


Bà Hoài là Ủy viên tw Đảng những khoá: X (dự khuyết), XI, XII, XIII; là đại biểu qh khóa XV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài bao gồm 10 năm gắn thêm bó cùng với ngành thanh tra, từ tháng 8-1988 mang lại tháng 10-1998. Trong thời hạn này, bà kinh trải qua nhiều chức vụ, từ bỏ cán bộ, thanh tra viên cung cấp 1 mang lại Phó Chánh thanh tra TP phái mạnh Định (tỉnh Hà Nam); thanh tra viên cấp II, điều tra tỉnh Hà Nam.

Từ tháng 10-1998 đến tháng 4-2004, bà Hoài làm chất vấn viên chính, phòng ban Uỷ ban kiểm soát Tỉnh uỷ Hà Nam, tiếp nối là Phó công ty nhiệm Uỷ ban soát sổ Tỉnh này.

Sau đó, bà Bùi Thị Minh Hoài giữ nhiều chức vụ đặc biệt tại tỉnh Hà Nam: Phó chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng phòng ban Dân vận tỉnh giấc ủy; túng thư Thành ủy tủ Lý.

Bà Hoài cũng đều có hai năm giữ cưng cửng vị Phó chủ tịch Thường trực Hội nông dân Việt Nam, trước khi giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm soát Trung ương, rồi Phó nhà nhiệm thường trực Ủy ban chất vấn Trung ương.

Từ 4-2021 đến nay, bà duy trì chức bí thư tw Đảng khóa XIII, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương.

*
Tân Ủy viên Bộ bao gồm trị Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở thị trấn Sơn Dương, tỉnh giấc Tuyên Quang.

Ông là Ủy viên tw dự khuyết khóa X; Ủy viên trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và có trình độ Cử nhân Nông nghiệp.

Xuất phát điểm xuất phát từ một cán bộ, ông Chiến lần lượt kinh qua và nắm giữ nhiều chức vụ đặc biệt quan trọng ở địa phương.

Sau quãng thời hạn khoảng tía năm công tác làm việc tại xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào (Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), ông Chiến làm Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, thức giấc Tuyên Quang giai đoạn 1993-1994.


Tiếp đó, ông kinh qua các chức vụ: Phó trưởng ban Tài thiết yếu quản trị tỉnh giấc ủy Tuyên Quang; Phó trưởng phòng ban Tổ chức thức giấc ủy Tuyên Quang túng thiếu thư thị xã ủy, quản trị HĐND thị trấn Yên Sơn, tỉnh giấc Tuyên Quang.

Tháng 9-2001, ông là Phó quản trị rồi Phó chủ tịch Thường trực ubnd tỉnh Tuyên Quang, tiếp nối trở thành Phó túng thiếu thư thức giấc ủy, quản trị UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8-2011, ông Chiến được vận chuyển lên yên ổn Bái, giữ vị trí bí thư thức giấc ủy yên ổn Bái (nhiệm kỳ 2010-2015) trong 4 năm, trước khi trở thành lắp thêm trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa rồi công ty nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Đến đầu năm mới 2021, ông Chiến là túng thiếu thư tw Đảng, quản trị Ủy ban trung ương MTTQ nước ta khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.


*

Trung ương reviews nhân sự bầu quản trị nước và quản trị Quốc hội