1. Bảng Mã mô hình Xuất Nhập Khẩu

Sự đổi khác trong mã loại hình mới được update như sau:

1.1 biến đổi với mã mô hình xuất khẩu

Sửa đổi ngôn từ hướng dẫn sử dụng của các mã B11, B12, B13, E52, E62, E82, G23, G61, C22 cùng H21.

Bạn đang xem: E31 là loại hình gì

1.2 biến đổi với bảng mã mô hình nhập khẩu:

Bảng mã loại hình mới thêm mã A43 (Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình chiết khấu thuế) và mã A44 (Tạm nhập sản phẩm & hàng hóa bán tại shop miễn thuế);

Thay đổi và giải đáp sửa thay đổi mã các loại hình: A11, A12, A31, A41, A42, E13, E15, E21, E41, G12, G13, G14, G51, C11, C21 cùng H11.

Ví dụ:

với mã loại hình A11; A12 đề nghị phân một số loại đúng theo mục tiêu sử dụng của hàng hóa: ví dụ công ty A nhập sản phẩm về tiêu dùng, mua bán dịch vụ thương mại trong nước đang ạp mã loại hình A11.Cùng mục tiêu nhập kinh doanh như công ty A nhập về để gia công nguyên liệu cung ứng thành thành phầm khác vẫn áp theo mã mô hình A12Mã A31 nhập sale trường hợp áp dụng với mặt hàng tạm nhập tuy nhiên được thực hiện nhập khẩu chuyển vào tiêu thụ luôn luôn trong nước.

Ngoài ra, hình thức này cũng riêng biệt rõ các hoạt để triển khai rõ một vài mã loại hình ship hàng cho công tác làm việc thống kê, theo dõi, như: xuất nhập vào tại chỗ, mã chế độ riêng.

1.3 bắt Tắt Bảng Mã loại hình Xuất Nhập Khẩu

Bảng mã mô hình xuất nhập khẩu: 16 mã xuất và 24 mã loại hình nhập khẩu.

Bảng mã mô hình xuất khẩu (16 mã trong các số ấy 10 mã đã có được sửa đổi)

B11: Xuất kinh doanh
B12: Xuất sau khi đã tạm thời xuất
B13: Xuất khẩu hàng vẫn nhập khẩu
E52: Xuất sản phẩm tối ưu cho yêu thương nhân nước ngoài
E62: Xuất thành phầm sản xuất xuất khẩu
E82: Xuất nguyên liệu, vật tứ thuê tối ưu ở nước ngoài
G23: Tái xuất sản phẩm tạm nhập miễn thuếG61: tạm xuất hàng hóa
C22: sản phẩm & hàng hóa đưa ra khu vực phi thuế quan
H21: Xuất khẩu mặt hàng khác

5 mã được giữ nguyên:

E42: Xuất khẩu thành phầm của DNCXE54: Xuất nguyên liệu gia công từ thích hợp đồng này sang vừa lòng đồng khác
G21: Tái xuất hàng sale tạm nhập tái xuất
G22: Tái xuất máy móc, thiết bị đang tạm nhập để ship hàng dự án có thời hạn
G24: Tái xuất khác.

Lưu ý trong mã loại hình xuất khẩu

Bổ sung mã C12: hàng hóa từ kho ngoại quan xuất khẩu nước ngoài.Bỏ mã E56: Xuất sản phẩm tối ưu giao sản phẩm tại nội địa.

24 mã mô hình nhập khẩu, trong các số đó có 16 mã được sửa đổi

A11: Nhập marketing tiêu dùng
A12: Nhập marketing sản xuất
A31: Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa đã xuất khẩu
A41: Nhập tởm doanh của công ty thực hiện quyền nhập khẩu
A42: đổi khác mục đích áp dụng hoặc đưa tiêu thụ nội địa từ các mô hình khác, trừ tạm thời nhập
E13: Nhập sản phẩm & hàng hóa khác vào DNCXE15: Nhập nguyên liệu, vật tư của DNCX tự nội địa
E21: Nhập nguyên liệu, đồ dùng tư để gia công cho yêu quý nhân nước ngoài
E41: Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài
G12: tạm bợ nhập trang bị móc, thiết bị giao hàng dự án gồm thời hạn
G13: trợ thì nhập miễn thuếG14: nhất thời nhập khác
G51: Tái nhập sản phẩm & hàng hóa đã tạm thời xuất
G11 Hàng quốc tế gửi kho ngoại quan
C21: Hàng đưa vào quần thể phi thuế quan
H11: sản phẩm nhập khẩu khác.

Bổ sung thêm 2 mã mô hình mới:

A43: Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình khuyến mãi thuếA44: Nhập hàng hóa bán tại siêu thị miễn thuế.

Giữ nguyên 6 mã mô hình mới

A21 gửi tiêu thụ trong nước từ nguồn trợ thời nhập
E11 Nhập vật liệu của DNCX từ nước ngoài
E23 Nhập nguyên liệu, vật dụng tư gia công từ hòa hợp đồng khác đưa sang
E31 Nhập vật liệu sản xuất xuất khẩu
E33 Nhập nguyên liệu, vật tư vào kho bảo thuếG11 trợ thì nhập hàng sale tạm nhập tái xuất.

*

2. Cụ thể bảng mã mô hình xuất nhập khẩu

Tải bảng mã mô hình xuất nhập vào tại đây:BẢNG MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU file Word

Bảng mã mô hình theo
QĐ1357/TCHQ. Bang Ma Loai hinh XNK

Mã loại hình xuất nhập khẩu (16 mã một số loại hình)

TTMã LHKhai kết hợpTênHướng dẫn sử dụngGhi chú
1B11XXuất khiếp doanhSử dụng trong trường hợp:

a) công ty lớn xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo hướng đẫn của yêu đương nhân nước ngoài theo hợp đồng cài đặt bán

b) Doanh nghiệp gồm vốn chi tiêu nước ko kể (bao tất cả cả DNCX) triển khai quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua vào nước.

2B12Xuất sau khoản thời gian đã tạm thời xuấtSử dụng trong trường hợp:

a) công ty lớn đã tạm thời xuất hàng hóa nhưng ko tái nhập quay trở lại mà biến đổi mục đích thực hiện để bán, tặng ngay hoặc dùng sản phẩm & hàng hóa này với mục tiêu khác ở quốc tế hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX.

b) sản phẩm & hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX nhưng không tái nhập quay lại mà thay đổi mục đích thực hiện để bán, biếu, tặng, tiêu bỏ tại nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, DNCX

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa đã nhất thời xuất theo mã loại hình G61
3B13XXuất khẩu hàng đang nhập khẩuSử dụng vào trường hợp:

a) Xuất khẩu hàng hóa có xuất phát nhập khẩu (chưa qua quy trình gia công, chế biến) ra quốc tế hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại địa điểm theo hướng đẫn của thương nhân nước ngoài;

b) hàng hóa thanh lý của công ty chế xuất cùng máy móc, trang bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức đẩy ra nước không tính hoặc phân phối vào DNCX;

c) Xuất khẩu nguyên liệu, vật bốn dư quá của chuyển động gia công, SXXK, chiết xuất ra nước ngoài hoặc vào quần thể phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo hướng dẫn và chỉ định của yêu thương nhân nước ngoài;

4E42XXuất khẩu thành phầm của DNCXSử dụng trong trường phù hợp xuất khẩu sản phẩm của DNCX ra nước ngoài và xuất vào nội địa.Trường thích hợp xuất vào trong nước phải khai các chỉ tiêu tin tức về XNK tại vị trí như mã điểm đích chuyên chở bảo thuế và tiêu chí số thống trị nội bộ
5E52XXuất sản phẩm gia công cho yêu đương nhân nước ngoàiSử dụng vào trường hợp:

a) Xuất sản phẩm cho đối tác doanh nghiệp thuê tối ưu ở quốc tế hoặc phục vụ theo hướng dẫn và chỉ định của mặt đặt gia công;

b) Xuất khẩu sản phẩm gia công tự đáp ứng nguyên liệu

c) Xuất trả sản phẩm tối ưu cho DNCX, công ty trong khu vực phi thuế quan;

d) Xuất khẩu suất ăn của hãng hàng không quốc tế cho tàu bay xuất cảnh.

Trường vừa lòng xuất vào DNCX, khu phi thuế quan cần khai những chỉ tiêu tin tức về XNK tại khu vực như mã điểm đích chuyên chở bảo thuế và tiêu chí số cai quản nội bộ.
6E54XXuất nguyên liệu tối ưu từ đúng theo đồng này sang hòa hợp đồng khácSử dụng vào trường hợp: đưa nguyên liệu, vật bốn từ đúng theo đồng này sang hòa hợp đồng khác, không bao gồm việc gửi thiết bị, sản phẩm công nghệ móc.Lưu ý:

– Thiết bị trang thiết bị khai báo theo cơ chế tạm, lúc chuyển mục đích sử dụng G23;

– Trường vừa lòng này bắt buộc khai các chỉ tiêu thông tin về XNK tại nơi như mã điểm đích chuyên chở bảo thuế và tiêu chí số làm chủ nội bộ.

7E62XXuất sản phẩm sản xuất xuất khẩuSử dụng trong trường hợp:

a) Xuất thành phầm được tiếp tế từ toàn cục hoặc một trong những phần nguyên liệu nhập khẩu ra quốc tế hoặc vào khu phi thuế quan (bao tất cả trường đúng theo xuất đến thương nhân quốc tế và được chỉ định ship hàng tại Việt Nam)

b) Xuất khẩu suất ăn cho tàu bay của hãng sản xuất hàng ko Việt Nam

Trường hợp xuất vào trong nước phải khai các chỉ tiêu tin tức về XNK tại chỗ như mã điểm đích chuyên chở bảo thuế và chỉ tiêu số cai quản nội bộ.
8E82XXuất nguyên liệu, vật bốn thuê tối ưu ở nước ngoàiSử dụng vào trường hòa hợp doanh nghiệp việt nam xuất nguyên liệu, vật tứ thuê nước ngoài gia công hoặc thuê DNCX gia công;

Trường đúng theo xuất khẩu máy móc, lắp thêm theo dõi bằng chính sách tạm G61.

9G21XTái xuất hàng marketing tạm nhập tái xuấtSử dụng vào trường vừa lòng tái xuất hàng đang tạm nhập theo các loại hình marketing TNTX mã G11(bao gồm hoán thay đổi xăng dầu tái xuất).Doanh nghiệp tự xác minh và khai thời hạn lưu giữ tại việt nam trên tờ khai hải quan. Trường thích hợp gia hạn phải tiến hành sửa đổi, bổ sung cập nhật thông tin cai quản hàng TNTX.
10G22XTái xuất sản phẩm công nghệ móc, thiết bị đã tạm nhập để giao hàng dự án gồm thời hạnSử dụng vào trường hợp sản phẩm & hàng hóa là sản phẩm công nghệ móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện đi lại vận chuyển của các tổ chức, cá thể đã trợ thì nhập theo mã G12.Doanh nghiệp tự khẳng định và khai thời hạn giữ lại tại vn trên tờ khai hải quan. Trường hợp gia hạn phải tiến hành sửa đổi, bổ sung cập nhật thông tin quản lý hàng TNTX.
11G23XTái xuất hàng tạm nhập miễn thuếSử dụng vào trường vừa lòng tái xuất hàng hóa đã tạm thời nhập áp dụng mã G13, A44.
12G24XTái xuất khácSử dụng trong những trường phù hợp tái xuất hàng hóa đã lâm thời nhập theo mã G14.
13G61XTạm xuất hàng hóaSử dụng trong trường hợp:

a) trợ thời xuất sản phẩm & hàng hóa ra nước ngoài, vào khu vực phi thuế quan liêu hoặc từ khu vực phi thuế quan ra nước ngoài theo cơ chế tạm;

b) tạm xuất sản phẩm & hàng hóa của cá thể được công ty nước việt nam cho miễn thuế;

c) hàng hóa tạm xuất để tổ chức triển khai hoặc tham dự buổi tiệc chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự khiếu nại thể thao, văn hóa, nghệ thuật và thẩm mỹ hoặc những sự khiếu nại khác;

d) sản phẩm móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất nhằm phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ chuyển động đặt gia công nước ngoài;

đ) hàng hóa tạm xuất để bảo hành, sửa chữa, vắt thế;

e) phương tiện đi lại quay vòng theo cách tiến hành tạm xuất để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

g) Thiết bị, sản phẩm công nghệ móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu mã tạm xuất nhằm sản xuất, kiến tạo công trình triển khai dự án, demo nghiệm;

h) lâm thời xuất hàng hóa khác.

Xem thêm: Chi Phí Chụp Ảnh Cưới Trọn Gói Bao Gồm Những Gì, Bảng Giá Chụp Ảnh Cưới Trọn Gói Tphcm

14C12XHàng hóa từ bỏ kho ngoại quan xuất đi nước ngoàiSử dụng trong trường hợp:

– hàng hóa đưa từ kho ngoại quan ra quốc tế hoặc đưa vào các khu phi thuế quan;

– sản phẩm & hàng hóa đưa từ kho ngoại quan này qua kho nước ngoài quan khác.

15C22XHàng chỉ dẫn khu phi thuế quanSử dụng trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan (trừ công ty chế xuất, kho nước ngoài quan) ra nước ngoài hoặc vào thị phần nội địa.
16H21XXuất khẩu mặt hàng khácSử dụng vào trường hợp:

a) hàng hóa là xoàn biếu, quà bộ quà tặng kèm theo của tổ chức, cá thể ở việt nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài;

b) hàng hóa của cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, tổ chức triển khai quốc tế tại vn và số đông người làm việc tại những cơ quan, tổ chức này;

c) hàng hóa là tài sản dịch chuyển của tổ chức, cá nhân;

d) sản phẩm & hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại;

e) mặt hàng mẫu;

g) Hành lý cá thể của tín đồ xuất cảnh nhờ cất hộ theo vận đơn, hàng hóa mang theo fan xuất cảnh vượt tiêu chuẩn chỉnh miễn thuế;

h) những hàng hóa khác không được định danh sinh sống trên.

Bảng mã mô hình nhập khẩu (24 mã loại hình)

TTMã LHKhai kết hợpTênHướng dẫn sử dụngGhi chú
1A11Nhập kinh doanh tiêu dùngSử dụng vào trường hợp công ty nhập khẩu hàng hóa để tởm doanh, tiêu dùng, bao gồm:

a) Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa từ nước ngoài;

b) Nhập khẩu hàng hóa từ quần thể phi thuế quan, DNCX;

c) nhập vào tại chỗ.

Riêng doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài, công ty lớn nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký kết quyền nhập khẩu sử dụng mã loại hình A41 để làm thủ tục nhập khẩu.
2A12Nhập kinh doanh sản xuấtSử dụng trong trường thích hợp doanh nghiệp việt nam nhập nguyên liệu, đồ gia dụng tư, thứ móc, thiết bị ship hàng sản xuất trong nước (bao gồm cả sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu để triển khai dự án đầu tư):

a) nhập khẩu từ nước ngoài;

b) nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX;

c) nhập vào tại địa điểm (trừ GC, SXXK, DNCX và công ty lớn trong quần thể phi thuế quan);

d) Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa theo hiệ tượng thuê mua tài chính.

3A21Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhậpSử dụng vào trường hòa hợp doanh nghiệp chuyển tiêu thụ trong nước có xuất phát từ trợ thì nhập khẩu. Ngôi trường hợp gửi tiêu thụ trong nước từ các nguồn khác áp dụng mã A42.
4A31Nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩuSử dụng trong trường hợp tái nhập hàng vẫn xuất khẩu của các mô hình xuất ghê doanh, xuất thành phầm gia công, xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu, xuất thành phầm của DNCX, xuất vật liệu đặt nước ngoài gia công (baogồm: nguyên liệu, vật tứ dư thừa; truất phế liệu, phế truất phẩm), hàng hóa xuất khẩu không giống theo loại hình H21 mà lại bị trả lại đểtiêu thụ trong nước hoặc tiêu hủy.
5A41Nhập tởm doanh của khách hàng thực hiện quyền nhập khẩuSử dụng vào trường hòa hợp doanh nghiệp bao gồm vốn chi tiêu nước ngoài (bao có DNCX), doanh nghiệp quốc tế không hiện diện tại việt nam thực hiện nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa theo quyền nhập khẩu để buôn bán trực tiếp tại vn (không qua sản xuất).
6A42Thay đổi mục đích sử dụng hoặc gửi tiêu thụ nội địa từ các mô hình khác, trừ tạm bợ nhậpSử dụng vào trường hợp:

a) công ty nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu đựng thuế, miễn thuế, ưu tiên thuế (bao có cả hạn ngạch thuế quan), sau đó biến hóa mục đích thực hiện hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, trừ sản phẩm & hàng hóa tạm nhập tái xuất (bao bao gồm cả sale tạm nhập tái xuất).

b) doanh nghiệp lớn xuất khẩu hàng hóa tại địa điểm quá thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông quan lại tờ khai xuất khẩu tại chỗ, tuy nhiên doanh nghiệp không thông tin cho phòng ban hải quan thông tin tờ khai thương chính nhập khẩu trên chỗ tương ứng đã xong xuôi thủ tục hải quan.

a) mức sử dụng dụng cụ, sản phẩm & hàng hóa tạo tài sản cố định, trừ trường thích hợp tạm nhập sản phẩm móc, sản phẩm công nghệ theo hình thức thuê mượn, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo G12;

b) sản phẩm & hàng hóa khác chỉ áp dụng trong doanh nghiệp chế xuất (thuộc đối tượng người sử dụng không chịu thuế).

11E15Nhập nguyên liệu, vật bốn của DNCX tự nội địaSử dụng vào trường hòa hợp DNCX nhập vào nguyên liệu, vật tứ để sản xuất, gia công từ nội địa hoặc từ DNCX, công ty trong khu vực phi thuế quan lại khác.
12E21XNhập nguyên liệu, vật tư để làm cho yêu thương nhân nước ngoàiSử dụng trong trường hợp:

b) Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa để đáp ứng cho tàu bay của hãng sản xuất hàng không nước ngoài xuất cảnh

a) tự nước ngoài;

b) Từ khu vực phi thuế quan, DNCX;

c) Nhập tại vị trí theo hướng đẫn của yêu thương nhân nước ngoài.

d) Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa để đáp ứng cho tàu bay của hãng sản xuất hàng không vn xuất cảnh

Áp dụng so với các ngôi trường hợp thỏa mãn nhu cầu quy định trên khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trường đúng theo không đápứng, thì khai báo theo loại hình A12.
15E33XNhập nguyên liệu, vật bốn vào kho bảo thuếSử dụng trong trường phù hợp nhập nguyên liệu, vật tứ đưa vào kho bảo thuế để tiếp tế hàng xuất khẩu.
16E41Nhập sản phẩm thuê tối ưu ở nước ngoàiSử dụng trong trường thích hợp doanh nghiệp vn (bao tất cả cả DNCX) nhập lại sản phẩm sau khi tối ưu ở nước ngoài hoặc mướn DNCX gia công.
17G11Tạm nhập hàng marketing tạm nhập tái xuấtSử dụng vào trường hợp công ty nhập khẩu hàng hóa theo một số loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất
18G12Tạm nhập máy móc, thiết bị ship hàng dự án có thời hạnSử dụng vào trường hợp:

a) Thiết bị, lắp thêm móc, phương tiện đi lại thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu mã tạm nhập tái xuất nhằm sản xuất, xây đắp xây dựng, lắp ráp công trình, tiến hành dự án, demo nghiệm;

b) Tàu biển, tàu bay tạm nhập – tái xuất nhằm sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam

19G13Tạm nhập miễn thuếSử dụng vào trường hợp:

a) sản phẩm & hàng hóa tạm nhập để tổ chức triển khai hoặc tham tham dự các buổi lễ hội chợ, triển lãm, ra mắt sản phẩm, sự khiếu nại thể thao, văn hóa, thẩm mỹ và nghệ thuật hoặc các sự khiếu nại khác;

b) thiết bị móc, đồ vật tạm nhập để thử nghiệm, nghiên cứu và phân tích phát triển sản phẩm;

c) sản phẩm công nghệ móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập nhằm phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho yêu đương nhân nước ngoài, gia công cho DNCX, trừ ngôi trường hợp sản phẩm công nghệ móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của những tổ chức, cá thể được phép trợ thì nhập để thực hiện các dự án đầu tư, kiến tạo xây dựng, lắp đặt công trình, ship hàng sản xuất;

c) thứ móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm thời nhập để nạm thế, thay thế sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài;

d) sản phẩm & hàng hóa tạm nhập để đáp ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu trên cảng Việt Nam;

đ) sản phẩm & hàng hóa tạm nhập để bảo hành, sửa chữa, gắng thế;

e) phương tiện đi lại quay vòng theo cách tiến hành tạm nhập nhằm chứa sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

g) sản phẩm & hàng hóa tái nhập cảng của các loại hình xuất gớm doanh, xuất sản phẩm gia công, xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu, xuất thành phầm của DNCX, xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa khác bị trả lại để sửa chữa, tái chế kế tiếp tái xuất trả lại khách hàng hoặc tái xuất lịch sự nước thứ tía hoặc vào quần thể phi thuế quan.

h) máy móc thiết bị gửi từ thích hợp đồng gia công này sang vừa lòng đồng tối ưu khác

Doanh nghiệp buộc phải khai báo mã loại hình cùng với những mã miễn thuế hoặc không chịu thuế tùy nằm trong vào các trường đúng theo nêu bên trên (tham khảo các Bảng mã tại www.customs.gov.vn)
20G14Tạm nhập khácSử dụng trong trường hợp:

a) Ô tô, xe thiết bị tạm nhập của những tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi miễn trừ nước ngoài giao;

b) Sử dụng trong các trường thích hợp tạm nhập khác chưa được cụ thể nêu trên G11, G12, G13.

21G51Tái nhập hàng hóa đã tạm xuấtSử dụng trong trường đúng theo nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa đã trợ thời xuất (xuất theo cơ chế tạm) bao gồm:

a) sản phẩm & hàng hóa đã trợ thời xuất để tổ chức hoặc tham tham dự các buổi lễ hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự khiếu nại thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc những sự kiện khác;

b) lắp thêm móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp đã trợ thời xuất nhằm phục vụ công việc trong thời hạn một mực hoặc phục vụ chuyển động gia công sinh sống nước ngoài;

c) hàng hóa đã tạm xuất giữ hộ đi bảo hành, sửa chữa;

d) hàng hóa đã nhất thời xuất phương tiện đi lại chứa sản phẩm & hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ…);

đ) hàng hóa đã tạm bợ xuất của những cá nhân được bên nước vn chomiễn thuế;

e) hàng hóa đã nhất thời xuất là dụngcụ, nghề nghiệp, phương tiện thao tác tạm xuất có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người xuất cảnh;

g) hàng hóa đã tạm bợ xuất là thiết bị, lắp thêm móc, phương tiện đi lại thi công, khuôn, mẫu để sản xuất, xây dựng công trình thực hiện dự án, thử nghiệm;

h) Tái nhập những hàng hóa vẫn tạm xuất khác.

22C11XHàng quốc tế gửi kho ngoại quanSử dụng vào trường hợp sản phẩm & hàng hóa từ quốc tế gửi kho nước ngoài quan; hàng hóa đưa trường đoản cú kho ngoại quan khác.
23C21XHàng gửi vào quần thể phi thuế quanSử dụng trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa từ quốc tế đưa vào khu vực phi thuế quan, trừ sản phẩm & hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chếxuất, quần thể chế xuất, kho bảo thuế.
24H11Hàng nhập khẩu khácSử dụng trong trường hợp:

a) vàng biếu, quà khuyến mãi ngay của tổ chức, cá nhân nước bên cạnh gửi cho tổ chức, cá thể ở Việt Nam;

b) sản phẩm & hàng hóa của cơ quan thay mặt đại diện ngoại giao, tổ chức triển khai quốc tế tại nước ta và phần đông người làm việc tại những cơ quan, tổ chức triển khai này (trừ ô tô, xe cộ máy áp dụng mã G14);

c) sản phẩm & hàng hóa là tài sản dịch rời của tổ chức, cá nhân;

d) hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không trả lại;

đ) mặt hàng mẫu;

e) Hành lý cá nhân của người nhập cư gửi theo vận đơn

g) hàng hóa mang theo người nhập cư vượt tiêu chuẩn miễn thuế;

h) sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu của mến nhân quốc tế được phép sale tại chợ biên giới;

i) những hàng hóa khác chưa được định danh sinh sống trên.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài xích viết, hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn vềCác mô hình Xuất Nhập Khẩu với Bảng Mã loại hình Xuất Nhập Khẩu bắt đầu Nhất.Bên cạnh đó, nếu chạm mặt vướng mắc hoặc trở ngại trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu, quý khách hàng rất có thể lựa chọn Real Logistics là người bạn đồng hành. Công ty công ty chúng tôi có team ngũ nhân viên cấp dưới nhiều kinh nghiệm, trung thực, tận trung khu với từng lô hàng, đặt ích lợi khách mặt hàng lên mặt hàng đầu. Cam đoan theo dõi, giải quyết bảo đảm hàng hóa cho nơi an toàn với thời gian nhanh nhất có thể và mức giá thành hợp lý nhất. Hãy liên hệ tức thì với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần để trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất.

*
chưa có bạn dạng dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào chỗ này để trở lại trang nhà tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE khổng lồ turn back English Homepage
gmail.com) vẫn gửi vướng mắc về Ban chỉnh sửa với nội dung như sau: Mã loại hình nhập khẩu E31 được chính sách như thế? bao gồm văn bản, công văn nào phía dẫn rõ ràng không?


*

Căn cứ pháp lý: Công văn 2765/TCHQ-GSQL năm 2015

E31: Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Theo đó, mã này được sử dụng trong ngôi trường hợp công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu. Nguyên liệu, đồ dùng tư có thể nhập khẩu từ quần thể phi thuế quan, DNCX hoặc nhập tại vị trí theo hướng dẫn và chỉ định của mến nhân nước ngoài.

Trên đấy là nội dung dụng cụ về mã mô hình nhập khẩu E31. Để nắm rõ hơn về vụ việc này các bạn nên đọc thêm tại Công văn 2765/TCHQ-GSQL năm 2015.

Trân trọng!


văn bản nêu bên trên là phần giải đáp, hỗ trợ tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Law
thông tin căn cứ pháp luật
Số hiệu: Loại văn bản:
Lĩnh vực, ngành: Nơi ban hành:
Người ký: Ngày ban hành:

Chỉ những trường hợp liên quan đến từ khóa <> tất cả những tình huống căn cứ vào title tiêu đề Ngày Hỏi < Ngày Hỏi <>> Căn cứ pháp lý Căn cứ pháp luật chuẩn bị xếp:
*
*

*

*

*
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd. Business license No. 32/GP-TTĐT issued by Department of Information & Communications of Ho đưa ra Minh đô thị on May 15, 2019 Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079