CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình diễn cho chúng ta các câu chữ gồm:

*

1. Khối đa diện đều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• mỗi mặt là 1 trong tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng 3 mặt

• gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo thứ tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối tứ diện hầu hết cạnh $a$ là $S=4left( dfraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện phần đa cạnh $a$ là $V=dfracsqrt2a^312.$

• gồm 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp $R=dfracasqrt64.$

2. Khối đa diện đều nhiều loại $3;4$ (khối chén diện gần như hay khối tám phương diện đều)

• từng mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 4 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các phương diện của khối bát diện phần đa cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• có 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối bát diện gần như cạnh $a$ là $V=dfraca^3sqrt23.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=dfracasqrt22.$

3. Khối nhiều diện đều một số loại $4;3$ (khối lập phương)

• từng mặt là một trong hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích s của tất cả các khía cạnh khối lập phương là $S=6a^2.$

• tất cả 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=dfracasqrt32.$

4. Khối nhiều diện đều một số loại $5;3$ (khối thập nhị diện số đông hay khối mười nhị mặt đều)

• mỗi mặt là 1 trong những ngũ giác rất nhiều • mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của tía mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số canh (C) theo lần lượt là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích tất cả các mặt của khối 12 mặt phần lớn là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt phần lớn cạnh $a$ là $V=dfraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=dfraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện một số loại $3;5$ (khối nhị thập diện đông đảo hay khối nhì mươi mặt đều)

• mỗi mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) theo lần lượt là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích của toàn bộ các phương diện khối 20 mặt phần lớn là $S=5sqrt3a^2.$

• có 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối 20 mặt các cạnh $a$ là $V=dfrac5(3+sqrt5)a^312.$

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là $R=dfraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Đề thi thử giỏi nghiệp trung học phổ thông 2023 môn Toán có giải thuật chi tiếtCombo 4 Khoá Luyện thi THPT nước nhà 2023 Môn Toán giành riêng cho teen 2K5

Fj
QXMYs7.png" alt="*">