Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập và hoạt động Đảng, Tổng túng thư, quản trị nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: sau thời điểm ra đời, gắn thêm bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân tán thành ủng hộ và tin yêu tuyệt đối, chỉ trong khoảng 15 năm, Đảng ta đã chỉ đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931, với đỉnh điểm là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh,… để đến năm 1945, lúc thời cơ bí quyết mạng chín muồi, Đảng cùng sản nước ta đã lãnh đạo toàn bộ dân tộc vn làm nên chiến thắng của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”…

E0;i học li&#x
EA;n minh giai cấp vào phong tr&#x
E0;o X&#x
F4; viết Nghệ Tĩnh | Đo&#x
E0;n TNCS Hồ Ch&#x
ED; Minh tỉnh Đắk Lắk
*

B&#x
E0;i học li&#x
EA;n minh giai cấp trong phong tr&#x
E0;o X&#x
F4; viết Nghệ Tĩnh

Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh điểm của cao trào đương đầu của công nhân, nông dân nghệ an và Hà Tĩnh trong số những năm 1930 - 1931, là cuộc khởi nghĩa đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Đảng cộng sản nước ta từ lúc ra đời. Trước tiên tiên, người công nhân và nông dân sát cánh đồng hành bên nhau trong chống chọi chống quân địch chung. Lần thứ nhất tiên, công nông cùng dân chúng tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản trái đất và biểu dương lực lượng của mình. Lần đầu tiên tiên, những người lao động được quyền quản lý xã hội, xây dừng và đảm bảo chính quyền mới.

Bạn đang xem: Hình thức đấu tranh của xô viết nghệ tĩnh


*
Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại thị xã Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).Ảnh: Báo Nghệ An

Có thể nói, cao trào phương pháp mạng 1930 - 1931 đã khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo cách mạng của thống trị công nhân trải qua chính đảng đón đầu của mình, kết hợp với các tầng lớp quần chúng yêu nước bao gồm đủ kĩ năng lật đổ nền kẻ thống trị của đế quốc, phong kiến tay sai giải tỏa dân tộc. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã tạo được khối liên minh ách thống trị công nhân, nông dân, thể hiện vai trò “công nông là gốc giải pháp mệnh” như cương cứng lĩnh chủ yếu trị thứ nhất đề ra, đồng thời xác minh là lực lượng hầu hết trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn thể hiện bước đầu hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ tập hợp lực lượng, tổ chức, chỉ đạo đấu tranh cách mạng phong phú, sinh động của Đảng ta.

Phát huy truyền thống cuội nguồn của Xô viết Nghệ Tĩnh, trong quy trình lãnh đạo biện pháp mạng, Đảng ta đã vận dụng chính xác và sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về kết hợp giai cấp. Tạo khối câu kết công - nông - trí thức có tác dụng lực lượng chủ lực của biện pháp mạng là việc phát triển sáng tạo của chủ tịch Hồ Chí Minh về desgin lực lượng biện pháp mạng nghỉ ngơi Việt Nam. Trên Đại hội đại biểu cả nước lần thứ II (tháng 2-1951), lần trước tiên Đảng ta xác minh vấn đề câu kết giữa ách thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân và đội ngũ trí thức tất cả vai trò đặc biệt quan trọng với phương pháp mạng Việt Nam. Tư tưởng này tiếp tục được xác định qua những kỳ đại hội đại biểu nước ta của Đảng với trở thành sự việc có tính nguyên tắc, đồng thời là vụ việc có ý nghĩa chiến lược của biện pháp mạng Việt Nam.

Xem thêm: Bỏ Túi Ngay Các Cách Chụp Chân Dung Đẹp

90 năm sẽ trôi qua, âm hưởng của Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn hừng hực nhuệ khí, vang mãi vào bản hero ca giải pháp mạng Việt Nam. Bài học kinh nghiệm về sức khỏe đại liên kết toàn dân, liên minh kẻ thống trị trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh mãi là ngọn lửa cho sức mạnh nước ta trong thời đại mới.

Hội nghị tw 6 khóa X đã khẳng định: “Giai cấp cho công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam... Lực lượng nòng cốt trong liên hiệp giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: “Nhà việt nam là bên nước pháp quyền buôn bản hội chủ nghĩa của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân. Vớ cả quyền lực tối cao Nhà nước ở trong về quần chúng mà gốc rễ là kết hợp giữa kẻ thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân và đội ngũ trí thức, vị Đảng cùng sản nước ta lãnh đạo”. Đại hội XII của Đảng liên tục khẳng định: “Tăng cường khối đại liên kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân với đội ngũ trí thức bởi Đảng lãnh đạo” để lực lượng này đích thực trở thành căn nguyên của khối đại liên minh dân tộc.

Trong tiến trình hiện nay, việc tăng mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa nhằm xây dựng nước ta có nền công nghiệp cải tiến và phát triển theo hướng tiến bộ thì liên minh thống trị công nhân, nông dân, trí thức là rượu cồn lực của cách social chủ nghĩa, là căn nguyên của khối đại câu kết toàn dân, là sức khỏe của toàn dân tộc đằng sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam. Khi liên hợp công, nông, trí thức được thiết lập, củng nạm trên cơ sở các điều kiện khách hàng quan sẽ trở thành căn cơ chính trị - buôn bản hội vững chắc và kiên cố cho sự lãnh đạo của Đảng, sự cai quản của bên nước cùng quyền làm chủ thực sự của nhân dân, là tiền đề quyết định thắng lợi công cuộc thay đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa thôn hội sống nước ta.

Đúng như bạn bè Lê Duẩn khẳng định: “Nếu không tồn tại những trận đánh đấu giai cấp rung trời đưa đất trong thời hạn 1930 - 1931, trong các số đó công nông vẫn vung ra nghị lực cách mạng phi thường của mình, thì không thể gồm cao trào trong thời gian 1936 - 1939”. Rất có thể khẳng định, Xô viết Nghệ Tĩnh là sự kiện mở đầu cho sự toàn chiến hạ của bí quyết mạng việt nam trong nạm kỷ 20. Bài học về sự liên minh ách thống trị trong cao trào biện pháp mạng thứ nhất do Đảng chỉ đạo vẫn cùng sẽ là bài xích học xuyên suốt có tính hiệ tượng trong lãnh đạo của Đảng thời kỳ công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước.