Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  87/??
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Đam mỹ
  Tóm tắt:
  Ta nhất định phải tìm được hắn
  Từng là Xuân Thần nay chuyển thế làm người
  Nhưng mất đi ký ức kiếp trước
  Thân là kiếm tu, phải trảm yêu diệt ma, trừ hại cho dân!
  Số mệnh trêu đùa
  Để hai người đứng ở hai phía đối lập
  "Ta sẽ làm đối thủ của ngươi, hãy tha cho nhân loại"
  Đương nhiên, thứ mà ta muốn, chỉ có một mình ngươi

  Thể loại:
  Manhua Truyện Màu Đam Mỹ Cổ Đại
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 84 - Chapter 84 Chapter 83 - Chapter 83 Chapter 82 - Chapter 82 Chapter 81 - Chapter 81 Chapter 80 - Chapter 80 Chapter 79 - Chapter 79 Chapter 78 - Chapter 78 Chapter 77 - Chapter 77 Chapter 76 - Chapter 76 Chapter 75 - Chapter 75 Chapter 74 - Chapter 74 Chapter 73 - Chapter 73 Chapter 72 - Chapter 72 Chapter 71 - Chapter 71 Chapter 70 - Chapter 70 Chapter 69 - Chapter 69 Chapter 68 - Chapter 68 Chapter 67 - Chapter 67 Chapter 66 - Chapter 66 Chapter 65 - Chapter 65 Chapter 64 - Chapter 64 Chapter 63 - Chapter 63 Chapter 62 - Chapter 62 Chapter 61 - Chapter 61 Chapter 60 - Chapter 60 Chapter 59 - Chapter 59 Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 57 - Chapter 57 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55 Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51 Chapter 50 - Chapter 50 Chapter 49 - Chapter 49 Chapter 48 - Chapter 48 Chapter 47 - Chapter 47 Chapter 46 - Chapter 46 Chapter 45 - Chapter 45 Chapter 44 - Chapter 44 Chapter 43 - Chapter 43 Chapter 42 - Chapter 42 Chapter 41 - Chapter 41 Chapter 40 - Chapter 40 Chapter 39 - Chapter 39 Chapter 38 - Chapter 38 Chapter 37 - Chapter 37 Chapter 36 - Chapter 36.5: - Extra Chapter 36 - Chapter 36 Chapter 35 - Chapter 35 Chapter 34 - Chapter 34 Chapter 33 - Chapter 33 Chapter 32 - Chapter 32 Chapter 31 - Chapter 31 Chapter 30 - Chapter 30 Chapter 29 - Chapter 29 Chapter 28 - Chapter 28 Chapter 27 - Chapter 27 Chapter 26 - Chapter 26 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12.5: Extra Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1 Chapter 0 - Chapter 0