Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  87/??
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Đam mỹ
  Tóm tắt:
  Ta nhất định phải tìm được hắn
  Từng là Xuân Thần nay chuyển thế làm người
  Nhưng mất đi ký ức kiếp trước
  Thân là kiếm tu, phải trảm yêu diệt ma, trừ hại cho dân!
  Số mệnh trêu đùa
  Để hai người đứng ở hai phía đối lập
  "Ta sẽ làm đối thủ của ngươi, hãy tha cho nhân loại"
  Đương nhiên, thứ mà ta muốn, chỉ có một mình ngươi

  Thể loại:
  Manhua Truyện Màu Đam Mỹ Cổ Đại
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 84 08/02/2022 Chapter 83 08/02/2022 Chapter 82 08/02/2022 Chapter 81 08/02/2022 Chapter 80 08/02/2022 Chapter 79 08/02/2022 Chapter 78 08/02/2022 Chapter 77 08/02/2022 Chapter 76 08/02/2022 Chapter 75 08/02/2022 Chapter 74 08/02/2022 Chapter 73 08/02/2022 Chapter 72 08/02/2022 Chapter 71 08/02/2022 Chapter 70 08/02/2022 Chapter 69 08/02/2022 Chapter 68 08/02/2022 Chapter 67 08/02/2022 Chapter 66 08/02/2022 Chapter 65 08/02/2022 Chapter 64 08/02/2022 Chapter 63 08/02/2022 Chapter 62 08/02/2022 Chapter 61 08/02/2022 Chapter 60 08/02/2022 Chapter 59 08/02/2022 Chapter 58 08/02/2022 Chapter 57 08/02/2022 Chapter 56 08/02/2022 Chapter 55 08/02/2022 Chapter 54 08/02/2022 Chapter 53 08/02/2022 Chapter 52 08/02/2022 Chapter 51 08/02/2022 Chapter 50 08/02/2022 Chapter 49 08/02/2022 Chapter 48 08/02/2022 Chapter 47 08/02/2022 Chapter 46 08/02/2022 Chapter 45 08/02/2022 Chapter 44 08/02/2022 Chapter 43 08/02/2022 Chapter 42 08/02/2022 Chapter 41 08/02/2022 Chapter 40 08/02/2022 Chapter 39 08/02/2022 Chapter 38 08/02/2022 Chapter 37 08/02/2022 Chapter 36.5: - Extra 08/02/2022 Chapter 36 08/02/2022 Chapter 35 08/02/2022 Chapter 34 08/02/2022 Chapter 33 08/02/2022 Chapter 32 08/02/2022 Chapter 31 08/02/2022 Chapter 30 08/02/2022 Chapter 29 08/02/2022 Chapter 28 08/02/2022 Chapter 27 08/02/2022 Chapter 26 08/02/2022 Chapter 25 08/02/2022 Chapter 24 08/02/2022 Chapter 23 08/02/2022 Chapter 22 08/02/2022 Chapter 21 08/02/2022 Chapter 20 08/02/2022 Chapter 19 08/02/2022 Chapter 18 08/02/2022 Chapter 17 08/02/2022 Chapter 16 08/02/2022 Chapter 15 08/02/2022 Chapter 14 08/02/2022 Chapter 13 08/02/2022 Chapter 12.5: Extra 08/02/2022 Chapter 12 08/02/2022 Chapter 11 08/02/2022 Chapter 10 08/02/2022 Chapter 9 08/02/2022 Chapter 8 08/02/2022 Chapter 7 08/02/2022 Chapter 6 08/02/2022 Chapter 5 08/02/2022 Chapter 4 08/02/2022 Chapter 3 08/02/2022 Chapter 2 08/02/2022 Chapter 1 08/02/2022 Chapter 0 08/02/2022