SOS! Tôi đã yêu một con sâu bướm

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  68/68
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Một cô gái bình thường Phàm Tiêu Di, nhưng ở nhà có một người bà là phù thủy. Bỗng một ngày người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Cuộc sống trong khuôn viên trường yên tĩnh ban đầu của Tiêu Di sẽ bị đảo lộn! Điều gây phiền nhiễu nhất về bướm đêm là gì!

  Thể loại:
  Comedy Ngôn Tình Romance Truyện Màu
  Cập nhật
  10/12/2021

Danh sách chương

Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 57 - Chapter 57 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55 Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51 Chapter 50 - Chapter 50.1 Chapter 50 - Chapter 50 Chapter 49 - Chapter 49 Chapter 48 - Chapter 48 Chapter 47 - Chapter 47 Chapter 46 - Chapter 46 Chapter 45 - Chapter 45 Chapter 44 - Chapter 44 Chapter 43 - Chapter 43 Chapter 42 - Chapter 42 Chapter 41 - Chapter 41 Chapter 40 - Chapter 40 Chapter 39 - Chapter 39 Chapter 38 - Chapter 38 Chapter 37 - Chapter 37 Chapter 36 - Chapter 36 Chapter 35 - Chapter 35 Chapter 34 - Chapter 34 Chapter 33 - Chapter 33 Chapter 32 - Chapter 32 Chapter 31 - Chapter 31 Chapter 30 - Chapter 30 Chapter 29 - Chapter 29 Chapter 28 - Chapter 28 Chapter 27 - Chapter 27 Chapter 26 - Chapter 26 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22.1 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21.1 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7.1 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5.2: Ngoại truyện Chapter 5 - Chapter 5.1 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4.1 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3.1 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1.1 Chapter 1 - Chapter 1 Chapter 0 - Chapter 0: Lời mở đầu