Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  459/??
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Một cô gái bị lạc vào thế giới người thú, bị một con báo hoa cướp đoạt về nhà, tâm trạng của Bạch Thiến Thiến bị sụp đổ. Ở thế giới này, Mỗi nam nhân đều lớn lên đẹp đẽ anh tuấn giống như Khổng tước, nhưng nữ nhân ở đây lại xấu đến mức khiến người và thần đều phải căm phẫn. Là cô gái mang 1/4 dòng máu của Nga, từ đây Bạch Thiến Thiến sở hữu hậu cung mỹ nam, hướng tới nhân sinh đỉnh cao mới.

  Thể loại:
  Comedy Drama Manhua Ngôn Tình Romance Comic Fantasy
  Cập nhật
  11/12/2021

Danh sách chương

Chapter 365 - Chapter 365 Chapter 364 - Chapter 364 Chapter 363 - Chapter 363.2 Chapter 363 - Chapter 363.1 Chapter 362 - Chapter 362.2 Chapter 362 - Chapter 362.1 Chapter 361 - Chapter 361.2 Chapter 361 - Chapter 361.1 Chapter 360 - Chapter 360.2 Chapter 360 - Chapter 360.1 Chapter 359 - Chapter 359.2 Chapter 359 - Chapter 359.1 Chapter 358 - Chapter 358.2 Chapter 358 - Chapter 358.1 Chapter 357 - Chapter 357.2 Chapter 357 - Chapter 357.1 Chapter 356 - Chapter 356.2 Chapter 356 - Chapter 356.1 Chapter 355 - Chapter 355.2 Chapter 355 - Chapter 355.1 Chapter 354 - Chapter 354.2 Chapter 354 - Chapter 354.1 Chapter 353 - Chapter 353.2 Chapter 353 - Chapter 353.1 Chapter 352 - Chapter 352.2 Chapter 352 - Chapter 352.1 Chapter 351 - Chapter 351.2 Chapter 351 - Chapter 351.1 Chapter 350 - Chapter 350.2 Chapter 350 - Chapter 350.1 Chapter 349 - Chapter 349.2 Chapter 349 - Chapter 349.1 Chapter 348 - Chapter 348.2 Chapter 348 - Chapter 348.1 Chapter 347 - Chapter 347.2 Chapter 347 - Chapter 347.1 Chapter 346 - Chapter 346.2 Chapter 346 - Chapter 346.1 Chapter 345 - Chapter 345.2 Chapter 345 - Chapter 345.1 Chapter 344 - Chapter 344.2 Chapter 344 - Chapter 344.1 Chapter 343 - Chapter 343.2 Chapter 343 - Chapter 343.1 Chapter 342 - Chapter 342.2 Chapter 342 - Chapter 342.1 Chapter 341 - Chapter 341.2 Chapter 341 - Chapter 341.1 Chapter 340 - Chapter 340.2 Chapter 340 - Chapter 340.1 Chapter 339 - Chapter 339.2 Chapter 339 - Chapter 339.1 Chapter 338 - Chapter 338.2 Chapter 338 - Chapter 338.1 Chapter 337 - Chapter 337.2 Chapter 337 - Chapter 337.1 Chapter 336 - Chapter 336.2 Chapter 336 - Chapter 336.1 Chapter 335 - Chapter 335.2 Chapter 335 - Chapter 335.1 Chapter 334 - Chapter 334.2 Chapter 334 - Chapter 334.1 Chapter 333 - Chapter 333.2 Chapter 333 - Chapter 333.1 Chapter 332 - Chapter 332.2 Chapter 332 - Chapter 332.1 Chapter 331 - Chapter 331.2 Chapter 331 - Chapter 331.1 Chapter 330 - Chapter 330.2 Chapter 330 - Chapter 330.1 Chapter 329 - Chapter 329.2 Chapter 329 - Chapter 329.1 Chapter 328 - Chapter 328.2 Chapter 328 - Chapter 328.1 Chapter 327 - Chapter 327.2 Chapter 327 - Chapter 327.1 Chapter 326 - Chapter 326.2 Chapter 326 - Chapter 326.1 Chapter 325 - Chapter 325.5 Chapter 325 - Chapter 325 Chapter 324 - Chapter 324 Chapter 323 - Chapter 323.2 Chapter 323 - Chapter 323.1 Chapter 322 - Chapter 322.5 Chapter 322 - Chapter 322 Chapter 321 - Chapter 321.5 Chapter 321 - Chapter 321 Chapter 320 - Chapter 320.5 Chapter 320 - Chapter 320 Chapter 319 - Chapter 319.5 Chapter 319 - Chapter 319 Chapter 318 - Chapter 318.5 Chapter 318 - Chapter 318 Chapter 317 - Chapter 317.5 Chapter 317 - Chapter 317 Chapter 316 - Chapter 316.5 Chapter 316 - Chapter 316 Chapter 315 - Chapter 315.5 Chapter 315 - Chapter 315 Chapter 314 - Chapter 314.5 Chapter 314 - Chapter 314 Chapter 313 - Chapter 313.2 Chapter 313 - Chapter 313.1 Chapter 312 - Chapter 312.2 Chapter 312 - Chapter 312.1 Chapter 311 - Chapter 311.2 Chapter 311 - Chapter 311.1 Chapter 310 - Chapter 310.2 Chapter 310 - Chapter 310.1 Chapter 309 - Chapter 309.2 Chapter 309 - Chapter 309.1 Chapter 308 - Chapter 308.2 Chapter 308 - Chapter 308.1 Chapter 307 - Chapter 307.2 Chapter 307 - Chapter 307.1 Chapter 306 - Chapter 306.2 Chapter 306 - Chapter 306.1 Chapter 305 - Chapter 305.2 Chapter 305 - Chapter 305.1 Chapter 304 - Chapter 304.5 Chapter 304 - Chapter 304 Chapter 303 - Chapter 303.5 Chapter 303 - Chapter 303 Chapter 302 - Chapter 302.5 Chapter 302 - Chapter 302 Chapter 301 - Chapter 301.5 Chapter 301 - Chapter 301 Chapter 300 - Chapter 300 Chapter 299 - Chapter 299.5 Chapter 299 - Chapter 299 Chapter 298 - Chapter 298.5 Chapter 298 - Chapter 298 Chapter 297 - Chapter 297.5 Chapter 297 - Chapter 297 Chapter 296 - Chapter 296.5 Chapter 296 - Chapter 296 Chapter 295 - Chapter 295.2 Chapter 295 - Chapter 295.1 Chapter 294 - Chapter 294.5 Chapter 294 - Chapter 294 Chapter 293 - Chapter 293.5 Chapter 293 - Chapter 293 Chapter 292 - Chapter 292.2 Chapter 292 - Chapter 292.1 Chapter 291 - Chapter 291.5 Chapter 291 - Chapter 291 Chapter 290 - Chapter 290.5 Chapter 290 - Chapter 290 Chapter 289 - Chapter 289.2 Chapter 289 - Chapter 289.1 Chapter 288 - Chapter 288.2 Chapter 288 - Chapter 288.1 Chapter 287 - Chapter 287.2 Chapter 287 - Chapter 287.1 Chapter 286 - Chapter 286.2 Chapter 286 - Chapter 286.1 Chapter 285 - Chapter 285.2 Chapter 285 - Chapter 285.1 Chapter 284 - Chapter 284 Chapter 283 - Chapter 283.2 Chapter 283 - Chapter 283.1 Chapter 282 - Chapter 282.2 Chapter 282 - Chapter 282.1 Chapter 281 - Chapter 281.2 Chapter 281 - Chapter 281.1 Chapter 280 - Chapter 280.3 Chapter 280 - Chapter 280.2 Chapter 280 - Chapter 280.1 Chapter 279 - Chapter 279.2 Chapter 279 - Chapter 279.1 Chapter 278 - Chapter 278 Chapter 277 - Chapter 277.2 Chapter 277 - Chapter 277.1 Chapter 276 - Chapter 276.2 Chapter 276 - Chapter 276.1 Chapter 275 - Chapter 275.2 Chapter 275 - Chapter 275.1 Chapter 274 - Chapter 274.2 Chapter 274 - Chapter 274.1 Chapter 273 - Chapter 273.2 Chapter 273 - Chapter 273.1 Chapter 272 - Chapter 272.2 Chapter 272 - Chapter 272.1 Chapter 271 - Chapter 271.2 Chapter 271 - Chapter 271.1 Chapter 270 - Chapter 270.2 Chapter 270 - Chapter 270.1 Chapter 269 - Chapter 269.2 Chapter 269 - Chapter 269.1 Chapter 268 - Chapter 268.2 Chapter 268 - Chapter 268.1 Chapter 267 - Chapter 267.2 Chapter 267 - Chapter 267.1 Chapter 266 - Chapter 266.2 Chapter 266 - Chapter 266.1 Chapter 265 - Chapter 265.2 Chapter 265 - Chapter 265.1 Chapter 264 - Chapter 264.2 Chapter 264 - Chapter 264.1 Chapter 263 - Chapter 263.2 Chapter 263 - Chapter 263.1 Chapter 262 - Chapter 262.2 Chapter 262 - Chapter 262.1 Chapter 261 - Chapter 261 Chapter 260 - Chapter 260 Chapter 259 - Chapter 259 Chapter 258 - Chapter 258 Chapter 257 - Chapter 257 Chapter 256 - Chapter 256 Chapter 255 - Chapter 255 Chapter 254 - Chapter 254 Chapter 253 - Chapter 253 Chapter 252 - Chapter 252 Chapter 251 - Chapter 251 Chapter 250 - Chapter 250 Chapter 249 - Chapter 249 Chapter 248 - Chapter 248 Chapter 247 - Chapter 247 Chapter 246 - Chapter 246 Chapter 245 - Chapter 245 Chapter 244 - Chapter 244 Chapter 243 - Chapter 243 Chapter 242 - Chapter 242 Chapter 241 - Chapter 241 Chapter 240 - Chapter 240 Chapter 239 - Chapter 239 Chapter 238 - Chapter 238 Chapter 237 - Chapter 237 Chapter 236 - Chapter 236 Chapter 235 - Chapter 235 Chapter 234 - Chapter 234 Chapter 233 - Chapter 233 Chapter 232 - Chapter 232 Chapter 231 - Chapter 231 Chapter 230 - Chapter 230 Chapter 229 - Chapter 229 Chapter 228 - Chapter 228 Chapter 227 - Chapter 227 Chapter 226 - Chapter 226 Chapter 225 - Chapter 225 Chapter 224 - Chapter 224 Chapter 223 - Chapter 223 Chapter 222 - Chapter 222 Chapter 221 - Chapter 221 Chapter 220 - Chapter 220 Chapter 219 - Chapter 219 Chapter 218 - Chapter 218 Chapter 217 - Chapter 217 Chapter 216 - Chapter 216 Chapter 215 - Chapter 215 Chapter 214 - Chapter 214 Chapter 213 - Chapter 213 Chapter 212 - Chapter 212 Chapter 211 - Chapter 211 Chapter 210 - Chapter 210 Chapter 209 - Chapter 209 Chapter 208 - Chapter 208 Chapter 207 - Chapter 207 Chapter 206 - Chapter 206 Chapter 205 - Chapter 205 Chapter 204 - Chapter 204 Chapter 203 - Chapter 203 Chapter 202 - Chapter 202 Chapter 201 - Chapter 201 Chapter 200 - Chapter 200 Chapter 199 - Chapter 199 Chapter 198 - Chapter 198 Chapter 197 - Chapter 197 Chapter 196 - Chapter 196 Chapter 195 - Chapter 195 Chapter 194 - Chapter 194 Chapter 193 - Chapter 193 Chapter 192 - Chapter 192 Chapter 191 - Chapter 191 Chapter 190 - Chapter 190 Chapter 189 - Chapter 189 Chapter 188 - Chapter 188 Chapter 187 - Chapter 187 Chapter 186 - Chapter 186 Chapter 185 - Chapter 185 Chapter 184 - Chapter 184 Chapter 183 - Chapter 183 Chapter 182 - Chapter 182 Chapter 181 - Chapter 181 Chapter 180 - Chapter 180 Chapter 179 - Chapter 179 Chapter 178 - Chapter 178 Chapter 177 - Chapter 177 Chapter 176 - Chapter 176 Chapter 175 - Chapter 175 Chapter 174 - Chapter 174 Chapter 173 - Chapter 173 Chapter 172 - Chapter 172 Chapter 171 - Chapter 171 Chapter 170 - Chapter 170 Chapter 169 - Chapter 169 Chapter 168 - Chapter 168 Chapter 167 - Chapter 167 Chapter 166 - Chapter 166 Chapter 165 - Chapter 165 Chapter 164 - Chapter 164 Chapter 163 - Chapter 163 Chapter 162 - Chapter 162 Chapter 161 - Chapter 161 Chapter 159 - Chapter 159 Chapter 157 - Chapter 157 Chapter 156 - Chapter 156 Chapter 154 - Chapter 154 Chapter 152 - Chapter 152 Chapter 150 - Chapter 150 Chapter 148 - Chapter 148 Chapter 147 - Chapter 147 Chapter 146 - Chapter 146 Chapter 145 - Chapter 145 Chapter 144 - Chapter 144 Chapter 143 - Chapter 143 Chapter 142 - Chapter 142 Chapter 141 - Chapter 141 Chapter 140 - Chapter 140 Chapter 139 - Chapter 139 Chapter 138 - Chapter 138 Chapter 137 - Chapter 137 Chapter 136 - Chapter 136 Chapter 135 - Chapter 135 Chapter 134 - Chapter 134 Chapter 133 - Chapter 133 Chapter 132 - Chapter 132 Chapter 131 - Chapter 131 Chapter 130 - Chapter 130 Chapter 129 - Chapter 129 Chapter 128 - Chapter 128 Chapter 127 - Chapter 127 Chapter 126 - Chapter 126 Chapter 125 - Chapter 125 Chapter 124 - Chapter 124 Chapter 123 - Chapter 123 Chapter 122 - Chapter 122 Chapter 121 - Chapter 121 Chapter 120 - Chapter 120 Chapter 119 - Chapter 119 Chapter 118 - Chapter 118 Chapter 117 - Chapter 117 Chapter 116 - Chapter 116 Chapter 115 - Chapter 115 Chapter 114 - Chapter 114 Chapter 113 - Chapter 113 Chapter 112 - Chapter 112 Chapter 111 - Chapter 111 Chapter 110 - Chapter 110 Chapter 109 - Chapter 109 Chapter 108 - Chapter 108 Chapter 107 - Chapter 107 Chapter 106 - Chapter 106 Chapter 105 - Chapter 105 Chapter 104 - Chapter 104 Chapter 103 - Chapter 103 Chapter 102 - Chapter 102 Chapter 101 - Chapter 101 Chapter 100 - Chapter 100 Chapter 99 - Chapter 99 Chapter 98 - Chapter 98 Chapter 97 - Chapter 97 Chapter 96 - Chapter 96 Chapter 95 - Chapter 95 Chapter 94 - Chapter 94 Chapter 93 - Chapter 93 Chapter 92 - Chapter 92 Chapter 91 - Chapter 91 Chapter 90 - Chapter 90 Chapter 89 - Chapter 89 Chapter 88 - Chapter 88 Chapter 87 - Chapter 87 Chapter 86 - Chapter 86 Chapter 85 - Chapter 85 Chapter 84 - Chapter 84 Chapter 83 - Chapter 83 Chapter 82 - Chapter 82 Chapter 81 - Chapter 81 Chapter 80 - Chapter 80 Chapter 79 - Chapter 79 Chapter 78 - Chapter 78 Chapter 77 - Chapter 77 Chapter 76 - Chapter 76 Chapter 75 - Chapter 75 Chapter 74 - Chapter 74 Chapter 73 - Chapter 73 Chapter 72 - Chapter 72 Chapter 71 - Chapter 71 Chapter 70 - Chapter 70 Chapter 69 - Chapter 69 Chapter 68 - Chapter 68 Chapter 67 - Chapter 67 Chapter 66 - Chapter 66 Chapter 65 - Chapter 65 Chapter 64 - Chapter 64 Chapter 63 - Chapter 63 Chapter 62 - Chapter 62 Chapter 61 - Chapter 61 Chapter 60 - Chapter 60 Chapter 59 - Chapter 59 Chapter 58 - Chapter 58 Chapter 57 - Chapter 57 Chapter 56 - Chapter 56 Chapter 55 - Chapter 55 Chapter 54 - Chapter 54 Chapter 53 - Chapter 53 Chapter 52 - Chapter 52 Chapter 51 - Chapter 51 Chapter 50 - Chapter 50 Chapter 49 - Chapter 49 Chapter 48 - Chapter 48 Chapter 47 - Chapter 47 Chapter 46 - Chapter 46 Chapter 45 - Chapter 45 Chapter 44 - Chapter 44 Chapter 43 - Chapter 43 Chapter 42 - Chapter 42 Chapter 41 - Chapter 41 Chapter 40 - Chapter 40 Chapter 39 - Chapter 39 Chapter 38 - Chapter 38 Chapter 37 - Chapter 37 Chapter 36 - Chapter 36 Chapter 35 - Chapter 35 Chapter 34 - Chapter 34 Chapter 33 - Chapter 33 Chapter 32 - Chapter 32 Chapter 31 - Chapter 31 Chapter 30 - Chapter 30 Chapter 29 - Chapter 29 Chapter 28 - Chapter 28 Chapter 27 - Chapter 27 Chapter 26 - Chapter 26 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1 Chapter 0 - Chapter 0