Xuyên Việt Chi Thiên Tâm Linh

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  65/65
  Năm phát hành:
  2016
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Một cô gái tên là "Liên Tâm" sống trong một gia đình nghèo có 3 chi em, bố mẹ mất sớm, liên tâm vừa phải đi học vừa phải kiếm tiền nuôi 2 đưa em. Một ngày nọ do phải mua hàng giảm giá trong siêu thị mệt quá, liên tâm trên đường đi về nhà đã ngất xỉu, vừa bị ngất xỉu đã xuyên không đảo lộn linh hồn với 1 cô nương khác tên "Tần Liên Tâm "Mọi chuyện bắt đầu từ đây...

  Thể loại:
  Comedy Manhua Ngôn Tình Romance Truyện Màu Xuyên Không Mystery
  Cập nhật
  08/12/2021

Danh sách chương

Chapter 39 - Chapter 39: End Chapter 38 - Chapter 38 Chapter 37 - Chapter 37 Chapter 36 - Chapter 36 Chapter 35 - Chapter 35 Chapter 34 - Chapter 34 Chapter 33 - Chapter 33.5 Chapter 33 - Chapter 33 Chapter 32 - Chapter 32.5 Chapter 31 - Chapter 31 Chapter 30 - Chapter 30.5 Chapter 30 - Chapter 30 Chapter 29 - Chapter 29.5 Chapter 29 - Chapter 29 Chapter 28 - Chapter 28.5 Chapter 28 - Chapter 28 Chapter 27 - Chapter 27.5 Chapter 27 - Chapter 27 Chapter 26 - Chapter 26.5 Chapter 26 - Chapter 26 Chapter 25 - Chapter 25.5 Chapter 25 - Chapter 25 Chapter 24 - Chapter 24.5 Chapter 24 - Chapter 24 Chapter 23 - Chapter 23.5 Chapter 23 - Chapter 23 Chapter 22 - Chapter 22.5 Chapter 22 - Chapter 22 Chapter 21 - Chapter 21.5 Chapter 21 - Chapter 21 Chapter 20 - Chapter 20 Chapter 19 - Chapter 19.5 Chapter 19 - Chapter 19 Chapter 18 - Chapter 18.5 Chapter 18 - Chapter 18 Chapter 17 - Chapter 17.5 Chapter 17 - Chapter 17 Chapter 16 - Chapter 16.5 Chapter 16 - Chapter 16 Chapter 15 - Chapter 15.5 Chapter 15 - Chapter 15 Chapter 14 - Chapter 14 Chapter 13 - Chapter 13 Chapter 12 - Chapter 12.5 Chapter 12 - Chapter 12 Chapter 11 - Chapter 11.5 Chapter 11 - Chapter 11 Chapter 10 - Chapter 10.5 Chapter 10 - Chapter 10 Chapter 9 - Chapter 9.5 Chapter 9 - Chapter 9 Chapter 8 - Chapter 8.5 Chapter 8 - Chapter 8 Chapter 7 - Chapter 7.5 Chapter 7 - Chapter 7 Chapter 6 - Chapter 6.5 Chapter 6 - Chapter 6 Chapter 5 - Chapter 5.5 Chapter 5 - Chapter 5 Chapter 4 - Chapter 4 Chapter 3 - Chapter 3 Chapter 2 - Chapter 2 Chapter 1 - Chapter 1